Českomoravská FATIMA

Aktualizujeme informace k poutím a aktivitám Fatimského apoštolátu v ČR a poutního centra biskupství královéhradeckého následovně:

  • Přidáno: 16.04.2021   |   291 čtení / zobrazení

Považujeme za nezodpovědné vypisovat termíny či dokonce vybírat zálohy a platby za sice zamýšlené poutě a zájezdy, když je celková situace na konci dubna stále velmi nejistá a nepřehledná.

Rovněž vydávat se na poutě s respirátory a testováním, či jiným partyzánským chováním neodpovídá představám k radostné a požehnané pouti či zájezdu.

Jakmile se situace jakkoli vyjasní, ihned zveřejníme programy a podmínky pro jednak zahraniční poutě a to především do Medžugorje (květnový termín je nereálný) do Maďarska v září 2021 na Mezinárodní eucharistický kongres (MEK)

A především pak do Fatimy. A na Slovensko – Sanktuárium Božího Milosrdenství - hora Butkov.

CK Avetour má připravený termín přesunuté pouti do Svaté země z roku 2020 na listopad 2021. Přihlášky zůstávají v platnosti.

 

Z aktivit v ČR:

Stále probíhají všechny hlavní akce v Českomoravské Fatimě v Koclířově volně přístupné všem a přenosy na internetu.

Bylo rozhodnuto, že pouť ke sv. Vojtěchovi na Libici se letos neuskuteční. S bolestí jsme toto rozhodnutí přijali a uskutečníme ji alespoň v zastoupení v Koclířově, a to v pravidelném a desetiletí stanoveném termínu v sobotu 24. 4. 2021 v 10 hod. s úmyslem i modlitbami ke sv. Vojtěchovi za nová duchovní povolání.

S poutí nemocných počítáme s tradičním termínem v sobotu 17. 7. 2021 v 11 hod. u sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí

A především v září 17. - 18. 9. 2021 na Tetíně při 1100. výročí umučení sv. Ludmily.

V Koclířově nabízíme celé středisko s velkou kvalitní kapacitou ubytování i stravování v restauraci Kulturní dům (vedle farního kostela-naproti-pokud nebude provozovat restaurace Fatima), jakmile to bude pandemickým zákonem umožněno.

Celý areál ČM Fatimy a poutního místa sv. Filomény umožňuje velmi klidný průběh rekreací, dovolených, seminářů ,exercicií či jiných akcí - vlastních nebo dle objednání - jiných skupin.

 

Provoz Cukrárny a kavárny zůstává i nadále bez přerušení a navíc se obnovují farmářské trhy ve Svitavách s naší účastí každou středu v měsíci.