Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Co se dělo v Koclířově?

  • Přidáno: 18.10.2018   |   579 čtení / zobrazení

Říjen a výzva papeže Františka, aby se všichni věřící modlili svatý růženec každý den! Výroční mariánská konference s hlavním dnem 1. soboty, volbami prezidenta hnutí i 1. výročím zasvěcení ČR (7. 10. 2017) vše aktuálně najdete zde. A hlavně, kam se Fatimský apoštolát ubírá na konci Fatima 100+1.​

MARIÁNSKÁ KONFERENCE FATIMY V KOCLÍŘOVĚ​

 

Ve dnech 4.-7.října 2018 přijelo do Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav stovky poutníků a s nimi i delegáti národní konference Světového apoštolátu Fatimy (WAF) -Fatimského apoštolátu v ČR, aby společně poděkovali za 1. výročí od svěření a zasvěcení České republiky Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marii v Jubileu Fatimy 2017 a současně v hlavní den konference, v den 1. mariánské soboty 6.října zvolili a potvrdili ve službě národního prezidenta hnutí Mons. Pavla Dokládala.
 

Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký, byl hlavním celebrantem pontifikální bohoslužby v přírodním areálu sv. Jana Pavla II., která zahájila tento slavnostní den.  V odpoledním formačním programu, mimo jiné, byli také představeni nově navržení členové Stálé rady a Správní rady hnutí.
 

V tomto týmu je celkem 7 mužů a 5 žen. Tito laici, jejichž věkový průměr je 41 let, společně s vedoucími 17 regionů modlitebních skupin v naší zemi podle mezinárodních stanov hnutí přijali poslání evangelizovat a současně šířit a předávat autentické poselství Fatimy, ale také zajištovat chod národního centra a poutního místa Fatimy v Koclířově. Pro delegáty a poutníky mimo formační a duchovní program byla také pestrá nabídka klášterní kavárny a cukrárny, pohoštění v poutní restauraci a speciality z udírny od pana Štěpánka z Trpína.
 

Poutníci, kteří přijeli na 1.sobotu, prožili již 276. pouť, která zde probíhá každou 1.sobotu nepřetržitě od otevření Českomoravské Fatimy v roce 1995.
 

Liturgii již tradičně doprovázel ing.Karel Tomek z Třebíče se sborem AMEA. Právě v Třebíči (poté, co byl Fatimský apoštolát založen ve Šlapanicích) se toto mariánské hnutí rozvíjel v letech 1990-1995, kdy bylo otevřeno středisko v Koclířově.
 

U příležitosti ročního výročí byla vydána nová publikace Fatima – 100+1, doplněná svědectvími a barevnými fotografiemi. Je společným ohlédnutím a díkůvzdáním za jubilejním rokem 2017 i s pozváním k „užívání“ ovoce Jubilea – každodenní modlitbě svatého růžence, zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a slavení 1. sobot v měsíci.

Fotogalerie zde 


7. ŘÍJEN 2017 - DEN, KDY BYLA NAŠE ZEMĚ ZASVĚCENA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE A SKRZE NI BOHU
 

7. října 2017 na svátek Panny Marie Růžencové (ustanoven církví v roce 1572 na památku záchrany skrze Pannu Marii před Turky u Lepanta) přichází na první říjnovou mariánskou sobotu do Koclířova u Svitav primas český, arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka OP, sídelní biskup královéhradecké diecéze Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, sídelní biskup litoměřické diecéze a nově jmenovaný pomocný biskup olomoucké arcidiecéze generální vikář Mons. Josef Nuzík. V poutních autobusech či osobnímu auty přijíždí na 8 tisíc lidí se stovkou kněží, řeholníků, řeholnic, s věřícími z Polska i krajané z Rakouska a Slovenska. Celého programu se osobně účastnila tříčlenná delegace z portugalské Fatimy, vícerektor P. Vítor Coutinho, Dr. Pedro Valinho a generální sekretář WAF z Domus Pácis Nuno Prazeres.

Tisíce účastníků tak bylo za silného deště přítomno mše svaté celebrované otcem kardinálem Dominikem Dukou v přírodním areálu sv. Jana Pavla II. v Českomoravské Fatimě. V závěru bohoslužby, kdy bylo stanoveno svěření a zasvěcení české republiky Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu - nečekaně vysvitlo slunce (podobně jako 13. 10. 1917) Česká republika je tak zasvěcena Bohu skrze Pannu Marii. Zásvětný průvod doprovodil milostnou sochu Panny Marie z Cova d´Iria do kostela sv. Filomény a sv. Jakuba v Koclířově, kam po několik hodin mohli věřící přicházet v doteku víry k osobnímu uctívání. Souběžně proběhl v kostele sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské Kulatý stůl, jehož moderaci zajišťovala Ing. Hana Frančáková a jehož účastníky byli: kardinál Dominik Duka a hosté z Fatimy. První říjnová sobota pak byla zakončena večerní mši svatou s adorací a nočním bděním s Pannou Marii Fatimskou.


Fotogalerie zde