Českomoravská FATIMA

DESATERO SE SVATOU FILOMÉNOU A NEPOSKVRNĚNÝM SRDCEM PANNY MARIE

  • Přidáno: 21.06.2023   |   196 čtení / zobrazení

Slavnostní zahájení

1. pátek 4.8. 2023 – 1. přikázání

„V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ“

15 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství – adorace, svátost smíření

17.30 hod. slavný sv. růženec 18 hod. Mše sv. s obnovou zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

20 hod Večerní a celonoční program – „MLADÍ NA CESTĚ“. Zahájení Cyklopouti 2023 ve spojení s Lisabonem, Fatimou a Světovými dny mládeže, Křížová cesta a celonoční adorace s modlitbami za požehnání pro mladé.

a

1. mariánská sobota 5.8. 2023 – Památka Panny Marie Sněžné - 2. přikázání

„NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO“

10.30 hod. Mše sv.                 11.45 hod. program ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba st.

14 hod. Srdce pro Evropu – modlitba smírných litanií         15 hod. přednáška

17 hod. Mše svatá na hlavní tribuně, v závěru průvod do farního kostela

PODROBNÝ PROGRAM 1. MARIÁNSKÉ SOBOTY ZDE 

a

Neděle 6.8.2023 – 3. přikázání

„POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL“

8.30 hod. sv. růženec ve farním kostele                    9 hod. Mše sv. ke cti sv. Filomény

10 hod. průvod se sochou sv. Filomény obcí do kostela ČM Fatimy

11 hod. Mše sv. v ČM Fatimě · Odpolední program

a

Pondělí 7.8. – úterý 8.8.2023 – 4. a 5. přikázání

4. „CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ABYS DLOUHO ŽIV BYL A DOBŘE TI BYLO NA ZEMI“

5. „NEZABIJEŠ“

Pouť na TURZOVKU A BUTKOV (Slovensko) – 7.-8.8. – samostatný program

V ČM Fatimě – mše sv. vždy v 8 hod. Společné modlitby ve 12 a 17.30 hod. za rodiny a dar míru

a

Středa 9.8.2023 – 6. přikázání

„NESESMILNÍŠ“

Celodenní adorace smíru (8-18 hod.) za všechny hříchy spáchané proti 6. Božímu přikázání

18 hod. Mše sv.

a

Čtvrtek 10.8.2023 – 7. přikázání

„NEPOKRADEŠ“

8 hod. Mše sv.            12 a 17.30 hod. společná modlitba

a

Pátek 11.8.2023 – 8. přikázání - Hlavní výroční den svaté Filomény

„NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU“

15-18 hod. adorace ve farním kostele, příležitost ke sv. smíření

18 hod. slavná mše sv.  ve farním kostele                 20 hod. recitál Gabriely Veselé ve farním kostele

a

Sobota 12.8.2023 – 9. přikázání

„NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO“

10.30 hod. Mše sv. ve farním kostele

12 hod. Mše sv. v kostele sv. Josefa na Hřebči (svatební)

18 hod. Fatimská vigilie – Mše sv. a světelný průvod ke Capelinhě

PODROBNÝ PROGRAM FATIMSKÉ VIGÍLIE A FATIMSKÉHO DNE ZDE 

a

Neděle 13.8.2023 – 10. přikázání – Fatima a svatá Filoména Slavnostní zakončení dnů Desatera

„NEPOŽÁDÁŠ STATKU BLIŽNÍHO SVÉHO“

8.30 hod. sv. růženec              9 hod. Slavná poutní mše sv. na úmysly „džbánu milosti“ na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. – Capelinha pro Evropu · 11 hod. farní kostel – poutní mše sv. ke cti sv. Filomény

14 hod. sv. Filoména – dcera Světla – ve farním kostele – modlitby, svědectví

15 hod. poutní mše sv. ve farním kostele

www.cm-fatima.cz · tel.731 646 800