Českomoravská FATIMA

DNES SE ZAČÍNÁME MODLIT NOVÉNU – ZAHÁJENÍ V SOBOTU 15. 10. 2022

  • Přidáno: 15.10.2022   |   184 čtení / zobrazení

DNES SE ZAČÍNÁME MODLIT NOVÉNU – ZAHÁJENÍ DNES 15. 10. 2022

Připojte se jakkoliv, i dodatečně dnes v den pohřbu a rozloučení s P. Eliasem Vellou OFM Conv. Novénu začínáme - v 16.30 hod. u sv. Josefa na Hřebči při mši sv.

V neděli 23. 10. 2022 odlétá naše nová prezidentka WAF ČR Hanka Frančáková do Fatimy na týdenní mezinárodní volební konferenci WAF, která se uskuteční v mezinárodním centru Domus Pácis. Hlasovací právo má každá země pro 2 delegáty, a to kněze a laika. Za kněze vysíláme s hlasovacím právem P. Martina Höniga, kaplana z Telče a Jiřího Chválka, člena Stálé a Správní rady WAF ČR, aby kandidoval do Mezinárodní rady při volbách. Skupinu doprovází společně se sestrou Hankou za vedoucí našich regionů Ing. Libuše Tesaříková z Hodonína a další 2 pozorovatelky.

Současně ve stejném čase se sjíždějí všichni naši biskupové českých a moravských diecézí a apoštolského exarchátu na poutní místo v Králíkách na PZ ČBK, kde bude jednáno i o WAF ČR a poslání Capelinhy v Koclířově.

Seznamte se také s říjnovým duchovním slovem. Hned pod tímto článkem. Předkládá nám je sestra Hanka a společnou naši úvodní reflexi, které je zde přílohou a mnozí z vás odpovědných za službu a poslání v hnutí apoštolátu jste ji dostali osobně v e-mailu již 13.10.2022.

Všem vám žehnám a prosím, vzpomeňte na mého bratra P. Petra Dokládala v den jeho úmrtí před 2 lety 23.10. Ve výroční den pohřbu, v neděli 30. 10. 2022 budu sloužit ve farním kostele u sv. Filoménky v 11 hod. mši sv. za naše drahé zemřelé a následně u hrobů našich drahých, u hrobu otce Petra, rodičů, kněží, řeholnic i našich německých rodáků.

Žehnám vám všem. V Kristu a Marii váš Mons. Pavel Dokládal, farář a děkan v Koclířově

NOVÉNA KE STAŽENÍ ZDE: 

PRAYER FOR THE SUCCESS OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE WORLD APOSTOLATE OF FATIMA 23.-28.10.2022 - Fátima, Domus Pácis