Českomoravská FATIMA

Duchovní povzbuzení od historika Josefa Mikuláška

  • Přidáno: 09.01.2022   |   94 čtení / zobrazení

Řehák - Mikulášek, tato dvojice mě provází již 40 let mého kněžství jak svědčí knižní novinka Všechno mohu… Fil. 4,13 ve které se věnuji Šlapanicím u Brna, kde Řehák s Mikuláškem byli už ve školním roce 1982-83 mými nejlepšími žáky. Michal Řehák se později stal vedoucím WAF ČR regionu Brno a Josef Mikulášek významným historikem, který nám všem ve WAF nabízí nahrávky svých přednášek. Oběma moc žehnám a děkuji a vám přeji příjemný poslech, a hlavně duchovní povzbuzení následovat naše Světla.

Mons. Pavel Dokládal

a

ŽIVOT A ČINY HLUBOCE VĚŘÍCÍHO PREZIDENTA JUDR. EMILA HÁCHY (1872 - 1945)

A

POHÁDKY O JEŽÍŠKOVI 

AAAAAA

SVATÁ BIBIANA

A

SVATÝ EDMUND CAMPION

A

SVATÝ ONDŘEJ