Duchovní slovo Světového apoštolátu Fatimy v ČR - BŘEZEN 2020

  • Přidáno: 25.01.2020   |   3144 čtení / zobrazení

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – BŘEZEN 2020

CAPELINHA BUDE I V KOCLÍŘOVĚ

CAPELINHA BUDE I V KOCLÍŘOVĚ

Vskutku mimořádná zpráva a dar Panny Marie Fatimské.

Když se po předchozích „návštěvách z nebe“ Anděla Míru (1916) třem malým pasáčkům zjevovala po šest měsíců (1917) Panna Marii v Cova d´Iria v malé portugalské vesničce Fatima, dala pokyn, aby se na místě zjevení postavila kaple (13. 8. 1917).

Tak se stalo a kaple – Capelinha - stojí na místě zjevení už víc jak 100 let (1919) a je nejposvátnějším místem světového poutního místa. Na kamenném oltáři před kaplí u sochy Panny Marie touží každý kněz sloužit mši svatou a každý poutník se třeba jen tomuto místu s úctou a často i cestou pokání - po kolenou - přiblížit. Každý večer sem směřují kroky poutníků z celého světa, aby vzdali hold Královně posvátného růžence a fatimským údolím zní tato modlitba v různých světových jazycích. Buď zdráva, Maria…

Toto se událo a stále děje v Portugalsku a z malé vesničky je velký „oltář“ pro celý svět. Oltář milosti, pokoje a smíru.

A jaký je rozdíl mezi vesničkou Fatima v Portugalsku a vesničkou Koclířov na pomezí Čech a Moravy?

V příloze tohoto mimořádného březnového duchovního slova WAF ČR najdete originál rozhodnutí v angličtině (a k tomu překlad do češtiny), který jsme obdrželi spolu
s kompletní stavební dokumentací a svolením ke stavbě kopie posvátné „Capelinha“ v České republice.

Můžeme říci, že tak, jako si Bůh vyvolil vesničku Fatima v Portugalsku a poslal tam Anděla Míru a následně maminku svého Syna Ježíše Krista, Pannu Marii, tak si následně vyvolil Koclířov v ČR a postupně tam „poslal“ Anděla Míru a nyní je rozhodnuto, že zde bude stát i Capelinha - kopie kaple místa zjevení.

Anděla Míru jsem „dostal“ od svých spolupracovníků ve WAF v roce 2012 k šedesátinám a Capelinhu dostáváme všichni - nejen v ČR, ale také pro celý region zemí východní Evropy – u příležitosti 30. výročí WAF v ČR a 25. výročí Českomoravské Fatimy.

Na přijetí tohoto daru z nebe se budeme připravovat od května do září, po dobu pěti po sobě jdoucích prvních sobot, v daru smíru, abychom - bude-li to vůle Boží, následující šestou první sobotu - bude již v pořadí 300. od založení Českomoravské Fatimy v Koclířově - zde položili a otec biskup Jan Vokál požehnal základní kámen pro stavbu Capelinha.

V této těžké době odpadu od Krista, smrtícího coronaviru, nejen tělesného, ale pokročilého coronaviru duchovního („Corona“ = Růženec) se nám i takto připomíná naše milá Paní, Matka Církve a Matka naše. Té Paní, jež zem naši navštěvuje.....Ave Ave….

Žehná vám všem v důvěře tohoto daru a požehnaný čas doby svatopostní vám ve společenství Českomoravské Fatimy vyprošuje

váš v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR

Příloha: Originál dopisu s českým překladem ZDE

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu


 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE