Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - DUBEN 2021

  • Přidáno: 25.01.2020   |   4424 čtení / zobrazení

Církevní rok je sestaven tak, aby vždy jeho vrcholem byla velká noc – Vzkříšení - Vítězství. Koho nad kým (čím) a o co se hraje?

Jako kněz už letos prožívám slavení 45. velikonočního vítězství. Koho? Krista. Nad kým? Nad satanem. Ale nejen těchto dvou velkých světových „hráčů“, ale s nimi i jejich týmů.

S Kristem v tomto velikonočním zápase vítězí ti, co mu patří - křesťané. Členové Kristovy Církve - která je pro všechny, proto je obecná - tedy katolická.

Jak dokáže nepřítel a již dávno poražený lákat a získávat pro svůj tým? Je to neuvěřitelné. Proto jej nazývám velkým hráčem, otcem lži, klamu a podvodu, otcem smrti, a to nejen časné, ale především věčné, ke které je odsouzen on sám.

Proto zpráva a skutečnost, že Kristus vpravdě z mrtvých-vstal - Christus surrexit vere - je pro nás zcela osvobozující, a to ať jsme kdekoliv, v jakémkoliv životním tunelu. Vždy je s námi On - Spasitel světa. Povzbuzujme sebe, své blízké a bojujme, bojujme dál...

Tedy především - Přijmout a obnovit svatý křest. Obřadem při Vigilii Vzkříšení na Bílou sobotu - letos ve spojení s první dubnovou sobotou 3. 4. 2021 u nás v Koclířově v tradičním čase programů 1. soboty - tedy v 17 hod. Usilujme, kdekoliv to bude možné, ale především v osobní obnově
ve svátosti smíření - svaté zpovědi (Řím 6, 3-11). Mít účast na Kristově smrti, znamená mít účast
na jeho Vzkříšení...

Osobním odevzdáním se Kristu, potvrzením nové a věčné smlouvy s Bohem. Svaté přijímání,
ke kterému přicházím a často místo jeho podstaty, kterou je osobní odevzdání svého života Kristu stále řešíme, jestli na ruku, či jinak. Ono to jinak, než do úst stejně nejde... Podstatné pro mě je, jestli Eucharistii, Tělo a Krev Ježíše Krista, přijímám SRDCEM.

Následující neděle Božího Milosrdenství - zakončení novény, zahájené na Velký pátek a modlitby na smír.

Co bude dál? Na různých místech už dopředu plánují s přesvědčením, že žádná omezení už platit nebudou… Já nevím. Vím jen, že jistě velmi rychle budeme schopni reagovat, pokud takový čas nastane, pokud ne, pak nebudeme muset neustále něco odvolávat, překládat a být zklamaní.

Už nyní, každý, kdo opravdu touží, si cestu ke svatým svátostem najde, kdo opravdu touží, tak najde i Pannu Marii Fatimskou, svatého Josefa či svatou Filoménku…

Tak nebuďme sami - buďme s Bohem - pod ochranou Panny Marie, svatého Josefa, svatých fatimských dětí Františka a Hyacinty, sv. Filomény, sv. Jana Pavla II., a to i v den 101. narozenin arcibiskupa Karla Otčenáška a Fatimský den 13. 4. 2021 s objetím všech, již téměř 3000 rodin, které duchovně doprovázíme, které se nám svěřily v tomto Roce rodiny a manželství. Pastorace a duchovní doprovázení vás všech z těchto rodin je intenzivní a rozhodně bude pokračovat i způsobem různých aktivit, jakmile to bude možné.

Žehná vám všem, vám nemocným, se vzpomínkou na naše zemřelé. Smrtí se život nekončí, ani naše členství v katolické církvi a tedy rovněž ve WAF ČR - Světovém apoštolátu Fatimy - Fatimském apoštolátu v ČR.

Požehnané velikonoční dny

Váš v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu