Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - LISTOPAD 2020

  • Přidáno: 25.01.2020   |   4062 čtení / zobrazení

ZŮSTAŇTE DOMA - VENKU JEN TY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CESTY…

Co patří k těm nejdůležitějším cestám, které nemohu vynechat, když jsem doma?

Co patří k těm nejdůležitějším cestám, které nemohu vynechat, když jsem doma?

V rovině přirozené – horizontále - to jsou potřebné zdravotní úkony. Buď mohu sám k lékaři nebo pokud nemohu, musí lékař za mnou nebo já do nemocnice. Léky, potraviny pro tělo. Pokud mohu, tak s rouškou, popř. rukavicemi vyjdu z domu, abych nakoupil(a) to, co potřebuji. Pokud nemohu sám, hledám toho, kdo by mi nákup přinesl domů. Pokud mám domácí zvíře, činím totéž při venčení a pokud mohu, vycházím sám na vzduch k procházce tak, abych s nikým nebyl v úzkém kontaktu a dodržel všechna pravidla.

V rovině nadpřirozené – vertikále - činíme všechno úplně stejně, jen s tím rozdílem, že duše, nadpřirozeno a věčný život se dá ošidit, jeho potřeby umlčet a bláhově se domnívat, že o duši se přece začnu starat, až pandemie skončí. Tedy: prioritou jsou svaté svátosti. Ty nemohou být on-line. Musí se přijímat osobně. Svatý křest jako začátek nového života v Kristu a pak pravidelná svátost smíření - svatá zpověď jako znovu-obnovení křtu a trvání svátostného spojení s Bohem.

Osobní účast na mši svaté, což je hlavním posláním každého kněze, tedy se svátostným kněžstvím, ale také každého kněze, kněžství obecného, tedy každého pokřtěného. Když mi to přes všechnu snahu není možné, pak zůstává, aby mi bylo toto spojení alespoň zprostředkováno. Přes internet, přenosem, v televizi či rádiu.

Pokud mohu, tak je stejně důležitá pro duši cesta do kostela v čase, kdy mi náš kněz, třeba i po telefonické domluvě nebo v časech jím určených podá svaté přijímání.

A když vůbec nemohu z domu, pak platí to stejné. Požádám, aby mi sv. přijímání někdo odpovědný přinesl (Kněz, jáhen, akolyta). Není to možné každý den, ale nejméně jednou za měsíc, na první pátek či první sobotu.

Rozhodně nečekám, až se můj zdravotní stav tak změní, že mě odvezou do nemocnice. Tam už může být pozdě. Zlom někdy přichází tak rychle. Jako třeba u mého zemřelého bratra, kněze Petra, který přišel do nemocnice v horečce a potížemi s dýcháním, položili ho do postele, napojili na ventilátor, uvedli do umělého spánku. Probral se za 10 dnů, až v pátek 23. 10. 2020 na počátku hodiny Božího Milosrdenství, tváří tvář svému i našemu Spasiteli a Soudci Ježíši Kristu. Bratr byl stále na smrt připraven, byl u svaté zpovědi a přistupoval a sám svaté svátosti platně a dovoleně vysluhoval. Tam vše dopadlo výborně. Ale je to takto u každého z nás? To je nejvyšší priorita života. Zde udělej vždy všechno na prvním místě.

Tak snad je to vše úplně jasné. Teď jen mít celý život pod kontrolou, zůstávat doma mimo nezbytné cesty, z nichž nejdůležitější je ta cesta na mši svatou a ke svatým svátostem. A ani kdyby nebyl koronavirus, tak nikdy nevíš, kolik máš ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budeš.... A jakou cestou se dát? „CESTA-PRAVDA-ŽIVOT=JEŽÍŠ“.

Maria, Matko naše, doprovázej mě a mé drahé, abychom neztratili zdravý rozum a pro věci časné neohrozili věčné....

Žehnám vám všem, nemocným, trpícím, vám, kteří jste plni strachu a obav. Nebuďme sami, buďme s Bohem.

Váš v Kristu a Marii otec Pavel a komunita Českomoravské Fatimy v Koclířově

Děkuji všem za vaše početné, upřímné projevy soustrasti, kondolence, zprávy, emaily i reakce na sociálních sítích. Velmi si jich vážím a všechny připojuji i do dalších společných modliteb.

PS: Všechny velké veřejné poutě, programy doma i v zahraničí jsme museli zrušit. Zachovali se tak i ti, kteří měli zde být s námi na různých pobytech, duchovních obnovách a aktivitách. Mše svaté však stále sloužíme, ba naopak víc, aby alespoň někdo mohl sloužit mši sv. v daru obecného kněžství s námi, každý den se modlíme třikrát svatý růženec a pokaždé rádi podáme svaté přijímání. Každý pátek v čase 15-18.00 hod. zpovídáme a také celou první sobotu. Nyní 7.11.2020, kdy začíná 301. Mši sv. můžeme obětovat na vaše společné úmysly, když pošlete intenci mailem či sms. Pro duši najdete maximální servis a když nemůžete osobně, tak alespoň všechno vám při(pře)neseme až domů, máte-li internet. Nyní v chladnějších dnech i s přenosem z naší kapličky.

Možná by to stálo za to, přát si jednoduchou možnost internetového připojení pod stromeček. Ono to nevypadá, že to, co je nyní, že by bylo brzo pryč a v normálu. Tak bojujme dál....

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít

na internetových stránkách:  www.cm-fatima.cz  

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu