Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ŘÍJEN 2020

  • Přidáno: 25.01.2020   |   3934 čtení / zobrazení

NESMÍME SE SAMI „VYAUTOVAT“

Zvláštní nadpis že?

Protože vedeme zde na zemi boj - zápas proti mocnostem temnoty (Zj 12,7; Ef 6,10-12; Řím 12,1-2, aj.) používám příměr ze sportovního zápasu.

Jako členům této pluralitní společnosti se i nám může stát, že nás delegovaný rozhodčí vyloučí ze hry a musíme odejít do autu - za hrací plochu. Pak nám zbývá jen zůstat doma - sledovat vše on-line z obrazovky a modlit se. To sice není málo, ale na „Hřišti“ chybíme. Proto je tak důležité, pokud můžeme, být na hřišti on live (na živo), chodit do společenství, sloužit mši sv. - přinášet ve svém obecném kněžství Nejsvětější Oběť mše svaté – viz. Řím 12,1-2. Jsme mystickým Tělem Kristovým a ve spojení s Ježíšem Kristem, Nejvyšším Veleknězem a v plnosti kněžství našich biskupů a svátostného kněžství našich kněží zůstávejme v tomto zápase na hřišti.

Nesmíme se vyautovat sami. To znamená, aniž by nás nařízení vlády či náš špatný zdravotní stav vyloučil a poslal nedobrovolně do autu - tedy ze hry, nesmíme odejít sami. Z obav, strachu či dokonce z pohodlnosti. Nesmíme se vyautovat sami.

Nyní, 3. října 2020, v den 1. mariánské soboty, ve vrcholný den národní Mariánské konference WAF -Světového apoštolátu Fatimy - Fatimského apoštolátu v ČR, poděkujeme za 30 let poslání a služby Fatimského apoštolátu od jejího ustanovení ve Šlapanicích u Brna, rozvinutí při děkanství sv. Martina v Třebíči, následně za 25 let od otevření a požehnání Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav biskupem královéhradecké diecéze, Mons. Karlem Otčenáškem. Současně po 101 letech bude zahájena v Koclířově stavba kopie kaple zjevení ve Fatimě -  Capelinha východní Evropy - na centrálním místě Fatimy pro ČR, a to u „branky“, která byla ve Fatimě v Cova d´ Iria do doby, než se kaple, kterou žádala Panna Maria, mohla postavit.

Otec biskup, Mons. Jan Vokál požehná základní kámen ze Skalního sanktuária hory Butkov (Slovensko). Bude tak zahájena cesta národní Fatimy ČR na nové období - možná našich dalších 100 let. Dnes nejvyšší delegovaný rozhodčí, ministr zdravotnictví sdělil, že nás nikoho, pokud jsme zdraví a ukáznění, ze hry v sobotu 3.10.2020 nevyloučí, že ani silnice pro osobní auta či busy zavřeny nebudou a koleje pro železniční dopravu zůstanou ze všech částí ČR do Svitav na nádraží nataženy. Že každý může do Koclířova přijet. Je to mimořádný dar. A tak můžeme společně začít on live. Díky, Maria, díky, Ježíši. Moc se na vás těšíme a následně pak na další cestu WAF ČR.

Měsíc říjen je pro nás také velkou výzvou i připomínkou poselství Panny Marie (nejen ve Fatimě): „Modlete se růženec každý den“. Jako Světový apoštolát Fatimy se můžeme připojit k celosvětové akci „Kytice pro Pannu Marii“ a 13.10. věnovat Růženec Panně Marii. V listopadu uspořádáme výstavu a na konci roku zašleme do chudých zemí. Od 3.10. bude možné shlédnout exteriérovou výstavu o životě otce arcibiskupa Karla Otčenáška a stále ještě i výstava „Jsem zde s Bohem pro vás“ o sestře Elišce Pretschnerové. Více informací na našem webu.

A vás, nemocné a trpící, moc pozdravuji. Počítáme s vámi, protože utrpení spojené s modlitbou je velkou duchovní posilou pro nás v boji. A my pamatujeme na vás, jsme spojeni.

Žehná Vám v Kristu a Marii váš

Mons. Pavel Dokládal, Fatimský apoštolát v ČR                                       

PS: K programu celé konference připojuji sdělení, že v sobotu 3.10. jede bus ze Svitav - od vlaku v 10.10 hod. a hlavní mše sv. začíná na tribuně v přírodním areálu sv. Jana Pavla II. v 10.30 hod. Zpět posíláme zvláštní autobus z Koclířova do Svitav navíc již v 15.30 hod. pro ty, kdo by měli cestu dalekou, aby vyjeli dřív.

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu