DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - SRPEN 2020

  • Přidáno: 25.01.2020   |   3717 čtení / zobrazení

V roce 2020, kdy celý svět vnímá zasažení a dopad zla - pandemie koronaviru, a to především v útoku na to nejcennější, co v tomto pozemském putování máme - lidské zdraví a život samý, žehnáme jako katolická církev pražského arcibiskupství a spolu s ní věřící všech českých a moravský diecézí a apoštolského exarchátu znovupostavený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze 15. srpna 2020 ve 12 hod.

V dějinách naší země byl před 370 lety tento sloup postaven jako poděkování Panně Marii za ochranu Prahy a na odčinění potupy Palladia navrácena čest v obrazu Panny Marie Rynecké, který se stal součástí kapličky sloupu.

Před 25 lety, v roce 1995, kdy v Koclířově na 1. sobotu v srpnu biskup Karel Otčenášek otevírá a žehná Českomoravskou Fatimu, začíná akademický sochař Petr Váňa se svým týmem pracovat na zhotovení a znovupostavení Mariánského sloupu, strženého satanem ovlivněnými lidmi, také jako my, stvořenými Bohem a k Božímu obrazu.

Obracím se nyní konkrétně k vám (nám) členům a spolutvůrcům Fatimského apoštolátu v České republice. Vše, co připravoval Bůh pro nás v dobrodiní onoho ANO-FIAT vysloveného před 30 lety na schodech Palackého 212 ve Šlapanicích u Brna, je přes Třebíč a od roku právě 1995 bylo, je a pevně prosíme za to, aby i v budoucnu bylo nejen záležitostí našeho hnutí, ale ve spojení s královéhradeckou diecézí a ČBK naprosto spojené s Církví a naší vlastí.

Proto se zcela připojujeme k hlavnímu celonárodnímu dni se slavností Nanebevzetí Panny Marie s požehnáním znovupostaveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 15. 8. 2020 ve 12 hod. Tentokrát po 370 letech rovněž jako poděkování v kontextu našich národních dějin i v tomto čase jako „dotek modliteb“ našich národních patronů a dvojí národní poutí do Říma ve spojení s papežem, sv. Janem Pavlem II. a nyní papežem Františkem, se sv. Anežkou Českou při jejím svatořečení v roce 1989 a po 30 letech poděkování při pouti pokání, smíru i návratu ke křesťanským kořenům v roce 2019.

Avšak k tomuto poděkování nyní žehnáme znovupostavený Mariánský sloup jako znamení naděje a záchrany před zdravotní i ekonomickou pandemií s vroucí prosbou o ochranu před zdrojem a příčinou i tohoto Zla – v podobě urážek, rouhání a především absolutní ignorace Božího zákona, milujícího Boha Stvořitele a jeho jediného Syna Ježíše Krista, Vykupitele a Spasitele světa. Matka Boží a Matka naše opět má „sepnuté ruce“ na znovupostaveném Mariánském sloupu v modlitbách za naši zem, Evropu a svět. A Světový apoštolát Fatimy - Fatimský apoštolát v ČR se svými regiony, modlitebními skupinami a národním centrem a poutním místem, Českomoravskou Fatimou děkuje za 30 let a 25 let Koclířova 1. srpna 2020, v den první mariánské soboty a po následném víkendu slavnosti sv. Filomény, patronky všech dětí Mariiných a Světového živého růžence se spojuje se sepnutýma rukama Panny Marie za poznání příčiny i odvrácení Zla pro nás a naši zem.

Spojujeme se s vámi, nemocnými, seniory i všemi, kterých se dotýká současná situace a i díky nové publikaci, kterou 1. 8. 2020 vydáváme pod názvem FATIMA KOCLÍŘOV 1990-1995-2020 si jako Boží lid připomínáme, co vše pro každého z nás Bůh v tomto uplynulém období vykonal. Poznání Boha může růst u pramene naší vlastní existence.

Žehná vám a s vámi spojený v Kristu a Marii váš

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR, Českomoravská Fatima v Koclířově

Příloha: Společná novéna před požehnáním Mariánského sloupu 6. - 14. 8. 2020

Těšíme se na každého z vás při společném díkůvzdání za dar služby Čm Fatimy při programu 1. mariánské soboty 1.srpna v Koclířově. Zveme také na pouť ke svaté Filoméně, Panně a mučednici o víkendu 8. a 9.8. a nebo na pouť na nové poutní místo Butkov a do Spišského Podhradia. Více informací na našem webu.

Verze pro tisk ZDE

Příloha: Společná novéna před požehnáním Mariánského sloupu 6. - 14. 8. 2020


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu