Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ČERVEN 2023

  • Přidáno: 25.01.2020   |   6567 čtení / zobrazení

NE JÁ, ALE BŮH

V červnu prožíváme měsíc úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V čase, kdy mnozí zakončují důležitou etapu svého života, tempo se zvolňuje do prázdninového odpočinkového režimu k nabrání sil, ve farnostech začíná období poutí, děti přistupují k Prvnímu Svatému Přijímání a slavnost Božího Těla je právě tím, co nám připomíná – „Ne já, ale Bůh“. On je jediným řešením každé životní situace. Cesta, Pravda a Život.

Je velkým darem, když se rodina společně schází k modlitbě a zasvěcuje se Srdcím Nejsvětějšímu a Neposkvrněnému. V tomto měsíci slaví Církev svátek obou Srdcí. A tuto dvojici ještě doplňuje Nejčistší Srdce svatého Josefa. Svatá Rodina je vzorem pro naše rodiny. A když Bohu dáme první místo v našem životě, pak už „ne já – my, ale ON“ dává směr našim krokům, rozhodnutím, jednání, zákonům.

Při prvním setkání s Andělem míru se fatimští pasáčci naučili modlitbu „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklaní v Tebe nedoufají a Tebe nemilují“. Po trojím opakování jim řekl: „Tak se modlete. Ježíšovo a Mariino Srdce vyslyší vaše prosby.“ A tak můžeme třeba i touto modlitbou pamatovat i na ty, kteří dosud nepoznali Boží Lásku. Při druhém zjevení u studny v blízkosti domu Luciiny rodiny je dokonce napomenul: „Co děláte? Modlete se! Hodně se modlete! Ježíšovo a Mariino srdce mají s vámi plány milosrdenství!...“. A při posledním setkání na Loca do Cabeço znovu děti uslyšely o Srdci – Nejsvětějším a Neposkvrněném v modlitbě k Nejsvětější Trojici.

Letošní prázdniny jsou také pozváním pro mládež celého světa na Světové dny do Lisabonu. Jen z České republiky se na cestu vydává mnoho mladých. Jedním z hlavních patronů je blahoslavený Carlo Acutis. V tyto dny máme v Koclířově jeho relikvie a můžeme se blíže seznámit s příkladem jeho života, prosit o jeho přímluvu. Díky jeho hluboké úctě k Eucharistii (nazýval ji „dálnicí do nebe“) a Panně Marii (nikdy neopomenul „nejromantičtější schůzku dne“, jak nazýval modlitbu sv. růžence) je vzorem nejen pro mladé, ale pro každého. I on žil podle pravidla: „Ne já, ale Bůh“. To je také název nové písně, jejíž hudbu a text napsala Gabriela Veselá. Inspirací jí byl příklad blahoslaveného Carla.

Děkujeme za květnovou pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje. Pamatovali jsme při ní na naše regiony a zvláště na přípravu misijních programů v našich modlitebních skupinách. Setkali jsme se i s fra Marinkem Šakotou a těšíme se na jeho účast při sympoziu a inauguraci Capelinhy v Koclířově.

V tyto dny finišují práce na 3. etapě projektu kopie Capelinhy v Koclířově, zastřešení a interiéru kaple. Nejde jen o samotnou stavbu. První fatimská sobota - 2. září 2023 je dnem inaugurace a předání zemím střední a východní Evropy. Děkujeme všem dobrodincům, díky nimž můžeme pokračovat. Zveme vás k účasti na dvoudenním duchovním programu, přednášky s účastí hostů z ČR i zahraničí. Ve dnech 31.8.-1.9. 2023 se uskuteční sympozium „Fatima-naše naděje“. Již nyní se můžete přihlásit k účasti.

Po celé léto se těšíme také na bohatý program pro děti, rodiny, společenství i pro ty, co jsou sami. Přijeďte si odpočinout a načerpat nové síly a třeba uslyšet ve svém srdci: „Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh, který Tě drží za ruku a říká Ti: „Nestrachuj se! Já ti pomohu!“ (Iz 41,13).

Přeji sobě i vám požehnané dny s pevným ukotvením v Srdcích Ježíše, Marie a Josefa. Do modlitby vkládáme také každého z vás, zvláště prosíme za nemocné. A moc se na vás těšíme.

JMJ+                                                              Zdrávas, Maria…

Hanka a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově, s požehnáním otce Pavla

P.S. V červnu pokračují naše setkání v regionech Fatimského apoštolátu. Út 13.6. od 16h. Opava, kostel sv. Ducha, so 17.6. pouť na Turzovku, po 19.6. od 17h.  Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně, út 20.6. celodenní program farnosti Štěpánkovice v Koclířově, čt 22.6. od 16.30h. Vsetín, ne 25.6. od 15 h. Šumice, út 27.6. od 16h. Valašské Meziříčí. A jako každý měsíc zveme na 1. mariánskou sobotu 3.6. a program fatimské vigilie a fatimského dne 12.-13.6. V neděli 25.6. v kostele sv. Petra a Pavla v Dětřichově – poutní mše sv. v 10hod.

www.cm-fatima.cz  · Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Verze pro tisk  ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu