Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - KVĚTEN 2021

  • Přidáno: 25.01.2020   |   4494 čtení / zobrazení

NABÍDKA A POKYNY NAŠIM RODINÁM

„ROK RODINY A MANŽELSTVÍ“ AMORIS LAETITIA – RADOST Z LÁSKY

O slavnosti sv. Josefa 19. 3. 2021 se farnost Koclířov a celý WAF - Světový apoštolát Fatimy-Fatimský apoštolát v ČR slavnostně zasvětili sv. Josefovi a připojil se k pastoračnímu doprovázení našich rodin a manželství.

V kostele v Koclířově, u  trůnu Panny Marie Fatimské je uvedeno na 3000 rodin, každá se svým pořadovým a evidenčním číslem. Tyto rodiny přijaly nabídku pastoračního doprovázení mariánského hnutí Fatimy v tomto mimořádném Roce rodiny a manželství.

PASIVNÍ DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ NAŠICH RODIN:

Počínaje dnem 19. 3. 2021 až do 22. 6. 2022 jsou tyto rodiny každodenně doprovázeny modlitbou společenství Fatimského apoštolátu v ČR, ať osobně se členy společenství přímo v kostele, tak i napojením přes internetové vysílání.

Nejméně 1x týdně jsou za tyto rodiny obětována mše sv. i s obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Každou 3. sobotu v měsíci vždy přijímáme a připisujeme rodiny, které se hlásí dodatečně, při poutní mši sv. ke cti sv. Josefa v 10:30 hod. Tentýž den jsou také zahrnuty do slavení mše sv. v kostele sv. Josefa nad hřebečským tunelem v 16:30 hod.

AKTIVNÍ PASTORAČNÍ DOPROVÁZENÍ - MOŽNOST ZAPOJIT SE:

Navíc k tomuto duchovnímu doprovázení nabízíme rodinám, které se osobně přihlásí, postupné zapojení také do AKTIVNÍHO DOPROVÁZENÍ.

Těmto rodinám a manželům nabízíme k duchovnímu pasivnímu doprovázení navíc soubor aktivních připojení k adoracím, osobnímu i internetovému zapojení do modlitby sv. růžence, konkrétní programy pro manžele, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, a to jak on-live - osobní prožívání, pobytové programy a současně i on-line.

Nabídka aktivit: Společná modlitba v rodinách – Čas věnovaný našim blízkým má velkou cenu – Povolání k rodinnému životu – Příprava snoubenců k manželství – Jak řešit krize a kříže – Formace – „Stráže“ a bdění rodin – Duchovní adopce rodin – Světový den seniorů – Rodina a poselství Fatimy - Spolu se svatým Josefem zakoušet tvořivou odvahu (19. den v měsíci a středa zasvěcené svatému Josefovi) a mnoho dalšího.

Všechny pastorační aktivity budou zveřejňovány postupně, podle vývoje epidemiologických opatření a vždy formou nabídky dle potřeb a možností zapojení našich rodin a manželů. Očekáváme, že tato 2. část AKTIVNÍ PASTORAČNÍ DOPROVÁZENÍ  přinese velké požehnání v tomto Roce rodiny a manželství.

JAK SE PŘIPOJIT K AKTIVNÍMU PASTORAČNÍMU DOPROVÁZENÍ?

Běžným způsobem - tedy elektronicky na recepce@cm-fatima.cz,  poslat jméno rodiny již k přihlášené a zapojené tak do pasivního duchovního doprovázení a doplnit adresu a jména žijících členů rodiny, včetně dětí, popř. i prarodičů s datem narození a bydlištěm, pokud je odlišné od adresy. Je možné připsat i v poznámce jakoukoliv specifikaci potřeby vaší rodiny, popř. jejích jednotlivých členů (např. nemoc, konkrétní těžkost, ale i úmysl, který rodina vkládá s důvěrou do pastoračního doprovázení).

Recepce vám poté potvrdí přijetí mezi rodiny s aktivním pastoračním doprovázením s vaším evidenčním číslem a postupně vám bude zasílat i konkrétní nabídky aktivní péče.

Tato pastorační péče bude vyhlášena a potvrzena 1. 5. 2021, v den svátku sv. Josefa Dělníka při hlavní mši sv. na tribuně areálu sv. Jana Pavla II. Bude ji celebrovat otec biskup Mons. Jan Vokál a bude rovněž živě  přenášena prostřednictvím internetových stránek www.cm-fatima.cz 

Těšíme se na vás, děkujeme papeži Františkovi za vyhlášení Roku rodiny a manželství a našemu otci biskupu Janovi za zasvěcení sv. Josefovi v očekávání velkých duchovních plodů a především síly - obstát v časech velkých útoků na rodinu i manželství samotné. 

V důvěře a s požehnáním, váš v Kristu a Marii        Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu