Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - KVĚTEN 2023

  • Přidáno: 25.01.2020   |   6553 čtení / zobrazení

 CO SI ODE MNE PŘEJEŠ, MARIA?

Touto otázkou začínala vždy setkání s Pannou Marií Lucie dos Santos v Cova d´Iria. V tento májový měsíc je to pro nás také pozvání, abychom i my se zeptali Panny Marie, co pro ni můžeme udělat. Většinou jsme to spíše my, kdo Matce Boží předkládáme různé úmysly. Ale napadlo nás někdy, že jí nabídneme sami sebe? A vůbec nezáleží na věku, zdraví, vzdělání či schopnostech. To jsou naše lidské představy. Bůh počítá s každým a čeká, jestli i my, stejně jako Panna Maria, přijmeme jeho volání. Květen je krásným obdobím, kdy zvláštním způsobem uctíváme Pannu Marii. Ale právě tento mariánský měsíc zahajujeme vždy spolu se svatým Josefem, který je patronem Církve, oporou rodin. Při naší pouti do Svaté země jsem v Nazaretě ještě více objevila svatého Josefa. Je mu zde věnována zvláštní úcta a jeden večer v týdnu patří modlitbě a písním k jeho cti. Josef z Nazareta byl Bohem povolán a byl mu svěřen velký úkol, být otcem Božího Syna, ochráncem Panny Marie, starostlivým strážcem Svaté Rodiny. Je to svatý Josef, který nás učí odevzdanosti do Vůle Boží navzdory našim představám a plánům. Učí nás věrnosti Bohu. Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová nám přibližuje také velikost svatého Josefa, jeho čistou lásku, kterou miloval Pannu Marii.

Celý květen je doslova protkán dny zasvěcenými Kněžně Máje, Prostřednici všech milostí, Fatimskou vigilí a výročím prvního zjevení v Cova d´Iria, Církev slaví Pannu Marii jako Matku Církve a poslední den je dnem Mariina Magnifikat, chvály a díků Bohu za veliké věci, které činí v ní, ale také v každém z nás a skrze nás. Učíme se vděčnosti a pokoře. Panna Maria 13. května pokládá dětem otázku: „Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás sešle na smír za hříchy, jimiž je urážen a jako prosbu za obrácení hříšníků?“  A na odpověď: „Ano, chceme“ uslyšeli fatimští pasáčci z úst Panny Marie větu, které bychom se jistě mnozí zalekli a možná ze svého ANO i couvli: „Budete tedy muset hodně trpět, ale milost Boží vás bude posilovat“. A jako prostředek pro vyprošení míru a konec války je každodenní modlitba sv. růžence. A tak – když mohly malé děti vytrvat ve svém „ANO BOHU“, prosme i my o tento dar v našem životě. Tam, kde jsme – vytrvat a pokračovat…

Znovu přijměme i my výzvu k modlitbě sv. růžence v rodinách, společenstvích, farnostech a obnovme své zasvěcení Panně Marii. Její Neposkvrněné Srdce je útočištěm a cestou vedoucí k Bohu (Fatima 13.6.1917). Přijmi Marii a ona Tě bezpečně povede ke Kristu. Přijmi Krista a On Tě povede k Marii.

Na první sobotu 6.5. přivítáme otce biskupa Jana Vokála, který požehná zahájení prací na zastřešení Capelinhy. V novéně se připravíme na 13.5., hlavní Fatimský den a tento den začíná již 4. ročník aktivity „Růže-nec pro Pannu Marii“ se zakončením 13.10. Zveme na víkendový seminář 12.-14.5. „Co si ode mne přeješ, Maria?“. Setkáme se s vámi v regionech 18.5. ve Veselí n.Lužnicí, 20.5. v Hodoníně, 29.5. v Brně (minorité), 21.5. vydáváme se na prosebnou pouť do Medžugorje a uvítáme relikvie blahoslaveného Carla Acutise, abychom s ním a příkladem jeho života i jeho „ANO“ Bohu prožili Letnice, Noc kostelů i červnovou první sobotu 3.6. s programem zvláště pro mladé. 25.5. je výročním dnem nalezení hrobu sv. Filomény. Více informací k programům najdete na našem webu.


Děkujeme vám za modlitbu i jakoukoliv podporu či pomoc. Blíží se hlavní den letošního roku pro toto místo a tím je první sobota 2.9.2023. Mnohé z toho, co je před námi, nás přesahuje a nebo třeba ani nedokážeme uskutečnit. A tak, stejně jako svatí pasáčci z Fatimy i blahoslavený Carlo, s důvěrou vezměme každý den do rukou růženec a prosme: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší… Amen. Kéž uslyšíme také odpověď na otázku, co můžeme pro Pannu Marii udělat. Jakou odpověď by dostal svatý Josef? On ji uslyšel: “Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii…“ (Mt 1,20). I my přijměme Pannu Marii do svého života.

Všem přeji požehnaný májový měsíc s Pannou Marií i svatým Josefem.

Do modlitby vkládáme také každého z vás, zvláště prosíme za nemocné. A moc se na vás těšíme.

JMJ+                                                                          Zdrávas, Maria…

Hanka a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově, s požehnáním otce Pavla

www.cm-fatima.cz  · Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Verze pro tisk  ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu