Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - SRPEN 2022

  • Přidáno: 25.01.2020   |   5739 čtení / zobrazení

ROZHODNUTÍ – REALIZACE POSTAVENÍ A POŽEHNÁNÍ PŘESNÉ KOPIE CAPELINHY - KAPLE ZJEVENÍ Z FATIMY

Srpnová první fatimská sobota je každoročně výročním dnem, kdy královéhradecký biskup Mons. Karel Otčenášek v roce 1995 požehnal Českomoravskou Fatimu v Koclířově a ta se stala národním centrem a později i poutním místem Fatimy v ČR. K těmto 27 letům činnosti a poslání ČM Fatimy patří i 5 let od roku 1990, kdy Fatimský apoštolát v ČR byl ustanoven jako Blue Army (Modrá armáda) Panny Marie Fatimské.

Dva měsíce před 1. říjnem, volební Výroční mariánskou konferencí a především!!! -POŽEHNÁNÍ PŘESNÉ KOPIE KAPLE ZJEVENÍ - CAPELINHY Z Cova d´ Iria pro země střední a východní Evropy a zahájení roční cesty k 7. 10. 2023 – kdy, bude-li to vůle Boží, bude toto místo takto ustanoveno v Církvi a Evropě.

ZADÍVEJME SE NYNÍ DO SOUVISLOSTÍ - JAK JSOU ZDE UVEDENY A ZŮSTAŇME SPOJENI, DRAZÍ SPOLU-TVŮRCI DÍLA PANNY MARIE V TÉTO TĚŽKÉ DOBĚ.

DÍKY VŠEM, KDO PROŽIJÍ A POCHOPÍ POSELSTVÍ FATIMY PRO TYTO DNY (Dominik Duka 2003)

Svatý Jan Pavel II. : Atentát 13. 5. 1981 - Zasvěcení Ruska a světa 25. 3. 1984 – Svatá Anežka Česká 13.

11. 1989 - Zasvěcení 3. tisíciletí se všemi biskupy světa 8. 10. 2000 - Mariánský rok 2003 – Rok Eucharistie      2004 - Zakončení pontifikátu 2005

Papež Benedikt XVI. : vyhlašuje Rok Víry - Papež František zvolen v Roce víry 13. 3. 2013 - Osobní zasvěcení svého pontifikátu (Fatima 13. 5. 2013) - Zasvěcení celého světa 13.10. 2013 v Římě.

Papež František v návaznosti na zasvěcení Ruska a světa Janem Pavlem II. (25. 3. 1984 v Římě) obnovuje toto zasvěcení ve stejný den 25. 3. 2022 po 38 letech zasvěcením Ruska a Ukrajiny.

VŠECHNA ZASVĚCENÍ Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak v Římě, tak v portugalské Fatimě se uskutečnila vždy před sochou Panny Marie z Fatimy - údolí Cova d´ Iria z Capelinhy - centrální kaple zjevení (13. 5. - 13. 10. 1917)

Národní historie ČR v této souvislosti:

Arcibiskup královéhradecký Karel Otčenášek zahajuje činnost a působení Fatimského apoštolátu v ČR - Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav (1995). Zde se postupně buduje Memoriál Fatimy (Dominik Duka 4. 10. 2003) Anděl Míru ČR (Jan Vokál a Dominik Duka 13. 10. 2013)

PROBÍHAJÍ 3 HLAVNÍ NÁRODNÍ PROJEKTY DOPROVÁZENÉ A VEDENÉ ČESKOMORAVSKOU FATIMOU V ČR:

2015 – NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES - Smlouva ČR s Bohem skrze Eucharistii (Brno - Náměstí Svobody 17. 10. 2015)

2017 - STOROČÍ FATIMY - národní pouťdo Fatimy - katedrály ČR - ZASVĚCENÍ BOHU SKRZE PANNU MARII (7. 10. 2017)


2019 – ŘÍM – 30. výročí kanonizace sv. Anežky České - předání její koruny papeži Františkovi (13. 11. 2019)

ROZHODNUTÍ – REALIZACE POSTAVENÍ A POŽEHNÁNÍ PŘESNÉ KOPIE CAPELINHY - KAPLE ZJEVENÍ Z FATIMY

USTANOVENÍ A DUCHOVNÍ SPOJENÍ ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY SKRZE FENOMÉN FATIMY

KOCLÍŘOV 1. mariánská sobota 3. 10. 2020 · Požehnání základního kamene Capelinhy (Mons. Jan Vokál)

KOCLÍŘOV 1. mariánská sobota 7. 8. 2021 · Předání sochy Panny Marie Fatimské pro Capelinhu - dar Slovenska

KOCLÍŘOV 1. mariánská sobota 1. 10. 2022 · DOKONČENÍ STAVBY CAPELINHY

Slavnostní požehnání a zahájení projektu spirituálního spojení zemí střední a východní Evropy skrze hlavní místo Fatimy v Portugalsku s ustanovenou kaplí - Capelinhy ve středu Evropy v České republice s Rakouskem, Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Slovinskem, Chorvatskem, Bosnou-Hercegovinou. Těchto 8 zemí již bylo spojeno před 20 lety v projektu Středoevropských katolických dnů (SeKD) 2003-2004 v čase vstupu ČR do Evropské unie. Současně oslovení a připojení Ukrajiny. A skrze duchovní a politický rozměr POSELSTVÍ FATIMY A PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KDO JE PROŽIJÍ A POCHOPÍ PRO TYTO DNY (Dominik Duka 2003), otevření pro požehnání Běloruska a samotného Ruska, východní části patřící k Evropě.

KOCLÍŘOV 1. mariánská sobota 7. 10. 2023 · Završení celého projektu (20 let ČR v EU)

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách:  

www.cm-fatima.cz  · Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 

Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu