Českomoravská FATIMA

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ZÁŘÍ 2021

  • Přidáno: 25.01.2020   |   4813 čtení / zobrazení

BUDAPĚŠŤ – TETÍN – STARÁ BOLESLAV - KOCLÍŘOV 2021

Drazí, zasíláním pravidelného měsíčního Duchovního slova WAF ČR, které má - Bohu díky - na našem webu již téměř 5000 čtenářů, je především naše vlastní spojení. A to Českomoravské Fatimy s našimi regiony, modlitebními skupinami, dětmi Panny Marie a obnoveným bratrstvem svaté Filomény v živých událostech naší královéhradecké diecéze, našich místních církví v ČR, regionu Evropy a celé univerzální Církve.

Fatimský apoštolát v ČR není ostrov žijící si sám pro sebe. Ani není snadná stálá formace nás, dětí Panny Marie. Vidět, slyšet a žít v souvislostech jakési - tolik potřebné - subsidiární cesty celé Církve. Toto je hlavní důraz, který vnímáte již mnoho let v našem působení a poslání.

Nyní směřujeme k hlavnímu výročnímu dni mariánské konference WAF ČR, která již tradičně vrcholí na 1. říjnovou fatimskou sobotu, 2. října 2021. Před třemi lety na konferenci v roce 2018 začalo mé, již 8. volební období ve vedení mariánského hnutí Fatimy, v roce nazvaném „Fatima 100+1“, ve kterém jsme dotvářeli jubileum 100 let Fatimy ve farní, rodinná a osobní zasvěcení. Další rok jsme stáli bezprostředně před svatoanežskou národní poutí do Říma a následně do Mugnana (sv. Filoména). Při ní jsme se jako celá naše zem podepsali trvale na korunu sv. Anežky České, nyní natrvalo umístěné ve Svatopetrské bazilice v Římě. Za několik měsíců pak začala nová doba, doba pandemická. Loňská konference 3.10.2020 byla po krátkém letním nadechnutí již na pandemické hraně, ale přesto se podařilo požehnat základní kámen z hory Butkov a branku pro budoucí Capelinhu (přesnou kopii Kaple zjevení z Cova d´Iria ve Fatimě) pro země východní Evropy.

Letošní, třetí rok 8. volebního období je třeba se připravit na konferenci příštího roku 1. 10. 2022, která bude volební a přál bych si, bude-li vše pokračovat v Církvi a ve světě tak, jako doposud, abych mohl WAF v ČR po 8x4 - tedy 32 letech předat schopnému novému vedení.

Ke změnám, doplnění hlavních skupin vedení je možné přistoupit právě při letošní konferencí tedy 2.10.2021 a pak již zůstávají jednotlivá gremia až do nových voleb nezměněná. Jedná se o Stálou a Správní radu WAF-viz Stanovy, ale především o skupinu důvěrníků-volitelů. Proto si na letošní konferenci přineste průkaz důvěrníka volitele k obnovení registrace a noví členové WAF, kteří stojí za posláním a budoucností hnutí, se prosím, přihlaste se žádostí o přijetí mezi důvěrníky volitele. Přijetí nových důvěrníků proběhne při letošní konferenci. Pište nejlépe e-mailem, jednoduchou žádost o přijeti do společenství důvěrníků WAF ČR s vlastními iniciálami a kontaktní adresou.

Tento zářijový měsíc zahájíme s otcem biskupem Josefem Kajnekem, Janou Sieberovou a dalšími v celodenním programu 1.soboty 4.září 2021. V pátek odjíždíme do Budapešti na mimořádný víkend celé univerzální Církve při MEK 10.-12.9.2021 a následně za našimi světci - národními patrony – svatou Ludmilou na Tetín 18.9. a svatým Václavem do Staré Boleslavi 28.9. Tyto důležité dny nás doprovodí s modlitbami za naši Církev a vlast až k nám do Koclířova 2.10.2021 a další týden pak k volebním parlamentním urnám.

A co nás čeká pak? To nevíme nikdy, v této pandemické době to nevíme dvojnásob. Ale půjde-li zatím život po „první koleji“, pak 17.10.2021 ve všech místních církvích - diecézích celého světa - nejprve diecézní synoda...

Na cestu s námi vyjdi, Pane....

Žehnám vám, nemocným, trpícím, vám všem spolutvůrcům, spolupoutníkům, dobrodincům a blízkým v díle Fatimského apoštolátu v naší zemi

Váš v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově

Verze pro tisk ZDE


Archiv duchovního slova najdete ZDE

Kontakt: ČM Fatima · 569 11 Koclířov, č.p. 195 · recepce@cm-fatima.cz  www.cm-fatima.cz · 731 646 800

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu