Českomoravská FATIMA

Fatimský den ve čtvrtek 13. 1. 2022.

  • Přidáno: 12.01.2022   |   91 čtení / zobrazení

Zahájíme modlitbou sv. růžence v 8.30 hod. Příležitost ke svátosti smíření - P. Ľubor Schlossár.

9 hod. Mše svatá na úmysly džbánu milosti a adorace s požehnáním nemocných.

Zásvětný průvod areálem sv. Jana Pavla II. s obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

Požehnání pro stavbu Capelinhy

Te Deum. Uctíváni relikvií sv. Františka a Hyacinty Marto, sv. Jana Pavla II. Podepsání knihy Všechno mohu... Fil. 4,13  a pozvání do cukrárny - kavárny. V závěru návštěva svatých Tří Králů.

Již dnes ve středu 12. 1. Fatimská vigílie se slavením mše svaté v 18 hod. v kostele ČM Fatimy.

Ave Maria et Joseph!