Českomoravská FATIMA

Hledáme koledníky a vedoucí skupinek pro Tříkrálovou sbírku 2023 v Koclířově, na Hřebči a v Dětřichově

  • Přidáno: 11.12.2022   |   33 čtení / zobrazení

Ave M+J

Milí přátelé, prožíváme adventní dobu, přípravu na vánoce a jejich tradiční zakončení na mnoha místech a také u nás ve farnosti bývá již několik let Tříkrálová sbírka. Ráda bych, aby i v příštím roce jsme mohli přinést požehnání a radost do našich příbytků, kde mnozí již vyhlíží koledníky a těší se, že mohou také přispět na dobré dílo a pomoc potřebným. Zatím schází jak koledníčci - králové, tak vedoucí. Budu vám vděčná za vaši případnou podporu a třeba i kompletní skupinku dětí, mladých a nebo i vaší rodiny. Čas utíká rychle, tak bych ráda naplánovala naše koledování, trasy, apod. Bude to v neděli 8.1.2023 v tradičním čase. V 9hod. požehnání koledníků a vyslání. Pokud to bude jako v minulých letech, měli bychom koledování stihnout během tohoto dne.

Rádi bychom také letos podpořili Tříkrálovou sbírku v Dětřichově, kde vždy bývá pouze pokladnička u pana starosty na obecním úřadě. 

Svitavská charita za odměnu připravila filmové představení, vánoční pohádku „Největší dar“, a to v neděli 5.2.2023. S velkou vděčností za každého z vás, přeji vám požehnanou radostnou neděli a všem děkuji za podporu a případné zapojení všech věkových kategorií a také třeba i pozvání někoho zcela nového. Ať i vám září Betlémská hvězda na cestu Lásky, Radosti a Pokoje.

Hanka Frančáková, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2023 v Koclířově  

P.S. Budu vám vděčná za zpětnou reakci alespoň do 15.12. Díky moc.