Českomoravská FATIMA

INFORMACE K PRŮBĚHU SYMPOZIA FATIMA NAŠE NADĚJE A INAUGURACE CAPELINHY 31.8.-3.9.2023

  • Přidáno: 26.08.2023   |   715 čtení / zobrazení

ČESKÁ REPUBLIKA - obec KOCLÍŘOV

Střed obce - autobusová zastávka - parkoviště pro busy a velká budova RESTAURACE FATIMA A PENZION FATIMA.

Silnice vede celou obcí.

Vlevo přes malý most je PARKOVACÍ ZONA „B“ 
nad ní do kopce 50 metrů PARKOVACÍ ZONA „A“

Dále do kopce 50 metrů vchod do kostela Fatimy a budova poutního domu - 3 podlaží (pokoje, recepce,  cukrárna -kavárna)

Nad kostelem Fatimy - poutní areál sv. Jana Pavla II – Capelinha - hlavní tribuna - Memoriál Fatimy aj.

Vlevo - hned u silnice je KD = kulturní dům s restaurací a PARKOVACÍ ZONA „C“

Za ní vstup k farnímu kostelu sv. Filomény a Jakuba a hřbitov.

PROGRAM SYMPOZIA FATIMA NAŠE NADĚJE A INAUGURACE CAPELINHY 31.8.-3.9.2023

Použité zkratky:

KF     = kostel Fatimy

F        = farní kostel sv. Filomény a Jakuba

KD     = restaurace v Kulturním domě

PF      = penzion a restaurace Fatima

VK     = kavárna ve třetím podlaží poutního domu

RECEPCE= druhé - prostřední podlaží poutního domu

Čtvrtek 31. 8. 2023

KF     7:15    modlitba WAF a sv. růženec v 8:00 mše sv.

VK     8:45    snídaně

KF     12:00 sv. růženec

KD     12:30  oběd

KF     14:00 vzývání Ducha sv. a úvodní slovo k sympoziu

14:15 hlavní přednáška sympozia anglicky 
                    Prof.  Américo Pablo López Ortiz
(tlumočí Václav Čáp)

16:00  přestávka - káva

16:30  přednáška Prof. Štěpán Maria Filip OP – česky - tištěný překlad anglicky

17:30  sv. růženec Světla

18:00  mše sv. - hl. celebrant Mons. Pavel Dokládal, děkan a farář místa

KD     19:00  večeře a přátelské sdílení

I. pátek v měsíci - 1. 9. 2023

VK     7:30   snídaně

KF     8:00   sv. růženec a

9:00   úvodní slovo druhého dne sympozia: Mons. Jan Vokál, sídelní biskup

9:15   hlavní přednáška rektora Fatimy - P. Carlos Cabecinhas - Fatima naše naděje - (tlumočí David Hebron) 10:30  přestávka - káva

          11:00  poselství Fatimy - zasvěcení a obrácení Ruska - svědectví Ukrajiny a polední modlitba

KD     12:30  oběd

KF     14:00  prezentace činnosti a poslaní WAF ve světě a v ČR
          Nuno Prazerés, generální sekretář WAF a
          Ing. Hana Frančáková, národní prezidentka WAF ČR

15:00  Korunka Božího milosrdenství, na kterou naváže panelová diskuse s hl. hosty sympozia
          Fatima naše naděje
- úvodní slovo Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuntius ČR

(Prof.  Américo Pablo López Ortiz, rektor Fatimy - P. Carlos Cabecinhas, Prof. Štěpán Maria Filip OP a přítomní delegáti inaugurace)

16:30  přestávka - káva

17:00  historie pouti Panny Marie Fatimské v roce 1967 – 55. výročí okupace ČR tehdejším SSSR - souvislosti dneška - modlitba sv. růžence u hlavní sochy Panny Marie Fatimské z kaple pražského arcibiskupství

18:00  mše sv. - hl. celebrant Mons. Tomáš Galis,
                    delegát biskupské konference Slovenska a současný prezident WAF Slovenska

Na mši sv. naváže přímo v kapličce Capelinhy obřad posvěcení Svatostánku a slavnostní uložení pamětního tubusu do oltáře Panny Marie.

KD     19:30  večeře

KF     21:00  zahájení pravidelné celonoční adorace s modlitbou „desatera sv. růženců“

HLAVNÍ DEN – I. MARIÁNSKÁ FATIMSKÁ SOBOTA – 335 –  2. září 2023

KF     6:30    sv. růženec a zakončení celonoční adorace

7:00    hod. mše sv.

VK     8:00   snídaně

KF – zákristie

9:45   řazení liturgického průvodu část „B“  (otcové biskupové a jmenovaní delegáti biskupských konferencí regionu střední a východní Evropy)

FK – zákristie - 8:45 otevření - uložení věcí, převlékání, občerstvení pro kněze, jáhny, asistenty,

krojované, prapory

řazení liturgického průvodu část „A“
9:45    vychází liturgický průvod do Capelinhy

KD – salonek

od 9:00 - prezentace všech hlavních VIP hostů - PARKOVACÍ ZONA „C“

9:45   doprovod všech přímo do Capelinhy na čestná místa

9:55   loretánská litanie doprovází liturgický průvod spojení - část „A“ s FK s částí „B“ z KF

10:00 zahájení mše sv. v Capelinhe
hlavní celebrant - Mons. Dominik kardinál Duka OP
kazatel - Mons. Jude Thaddeus Okolo,
apoštolský nuntius ČR,

úvodní slovo a přivítání -  diecézní biskup Mons. Jan Vokál

Po požehnání Capelinhy a posvěcení hlavního oltáře v závěru mše sv. převezmou delegovaní zástupci biskupských konferencí regionu střední a východní Evropy pamětní klíč s dokumentací poslání Capelinhy společně s představitelem světové Fatimy - P. Carlos Cabecinhas pro Portugalsko-Fatima a pamětní klíč pro Svatého Otce papeže Františka převezme apoštolský nuntius  Mons. Jude Thaddeus Okolo

Na závěr při Fatimské hymně odchází liturgický průvod - část „A“ přímo do FK - zákristie a následně ke společnému obědu v restauraci KD

Část liturgického průvodu „B“ do zákristie KF a po převlečení do RS (restaurace Fatima)

V.I.P. hosté odejdou z Capelinhy z čestných míst sami do restaurace Fatima.

14:30           Hlavní odpolední program Mariánské akademie

proběhne na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II s pozdravy delegátů biskupských konferencí, otce rektora Fatimy, který následně předá hlavním osobnostem spolutvůrcům Capelinhy - dekret vzájemnosti a poslání WAF.

16:00           probíhá ve FK recitál Gabriely Veselé ke cti patronky farnosti a WAF sv. Filomény

17:00           pravidelná hlavní mše sv. I. soboty

hlavní celebrant a kazatel Mons. Vlastimil Kročil, sídlení biskup českobudějovický

18:30           PF večeře s kulturním a společenským programem

21:30           Capelinha modlitba sv. růžence s rozžatými svícemi a závěrečné požehnání

Neděle - 22. v liturgickém mezidobí - 3. září 2023

KF     8:15   modlitba WAF a sv. růženec

9:00   farní mše sv.

VK     8:30    snídaně

10:15 procesí s Pannou Marií do Capelinhy, zde svatý růženec

Capelinha

11:00 nedělní mše sv.
hlavní celebrant a kazatel - P. Carlos Cabecinhas, rektor Fatimy – Portugalsko
po mši sv. průvod s Pannou Marii ke kopii památníku Anděla míru z 
Loca do Cabeco


modlitba za dar míru - Anděl Páně a slavnostní zakončení celého sympozia Fatima naše naděje.

KD     13:00  společný oběd

PARKOVÁNÍ 31. 8. a 1. 9. v sektorech

A i B - řízené přes recepci.

Parkování všech V.I.P. hostů na parkovací list a všech kněží je v sektoru „C“ před KD a FK.

Parkování busů parkoviště RF - nebo parkoviště na Hřebči před restaurací U tety (je volno má dovolenou)

Ubytování všech hostů a účastníků sympozia je výhradně přes RECEPCI – poutního domu

Stravování v KD v restauraci je rovněž výhradně – RECEPCI - vydává a prodává předem objednané stravenky

Snídaně a občerstvení všeho druhu je po celou dobu sympozia v kavárně a cukrárně Fatimy (nádvoří a posezení u Dvou Srdcí či v prostředním podlaží před recepcí a Pastýřem. (pouze pro jmenované delegáty bisk. konferencí jsou snídaně ve VK)

Svátost smíření

I. pátek 1. 9. od 15:00 -18:00 ve zpovědnici pod kůrem

I. sobota 2. 9. od 8:00 - 9:30 zpovědnice pod kůrem

A od 14:00 -17:00 ve zpovědnicích v suterénu za oltářem

Neděle 3. 9. od 9:00 -10:00 ve zpovědnici pod kůrem

Pastýř - prodejna upomínek a veškerého poutního sortimentů, publikací, Fatimských soch…  je v recepci.

Po celou dobu sympozia

V sobotu 2. 9. pak navíc hlavní místo přímo pod kůrem v KF a ve třech stáncích - dole u parkovací zóny B a před KF ve dvou stáncích - tyto stánky nabízejí také základní občerstvení pivo a nealko nápoje a bagety