Českomoravská FATIMA

JUBILEJNÍ ROK 2025 - NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA

  • Přidáno: 09.07.2024   |   35 čtení / zobrazení

Poutní výbor ČBK složený z poutních referentů diecézí Čech, Moravy a Slezska vedený biskupem Mons. Janem Vokálem a předsedou Mons. Pavlem Dokládalem z Koclířova připomíná, že Jubilejní Svatý rok se všemi mimořádnými milostmi je vždy 1x za 25 let a začíná otevřením hlavní Svaté brány při půlnoční mši svaté 25. prosince 2024. Právě proto termín národní pouti je stanoven tak jako před 25 lety, v Jubilejním roce 2000 na 4. neděli postní, poslední březnový víkend 28. 3. - 30. 3. 2025. V tom má tato národní pouť jedinečný význam - milostivé léto Páně.

Nabídka pouti do Říma letecky či autobusem zde 

MODLITBA JUBILEJNÍHO ROKU 2025

Otče na nebesích,

ve svém Synu Ježíši Kristu, našem bratru,

daroval jsi nám víru

a skrze Ducha Svatého

jsi do našich srdcí vlil lásku.

Dej, aby v nás víra a láska probudily

Blaženou naději na příchod Tvého království.

Kéž nás Tvoje milost promění

v pozorné pěstitele sémě Evangelia,

které zúrodní lidstvo a vesmír

v důvěrném očekávání

nového nebe a nové země,

až se po porážce mocnosti Zla

navždy zjeví Tvoje sláva.

Kéž milost tohoto Jubilea

V nás, poutnících naděje,

Oživí touhu po dobrech nebeských

A vleje do celého světa

Radost a pokoj našeho Vykupitele.

Tobě, svatý bože,

Ať patří na věčnosti

Chvála a sláva na věky věků.

Amen.