Českomoravská FATIMA

Koclířov spojuje Česko a Slovensko skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a malou velkou světici sv. Filoménu

  • Přidáno: 15.08.2018   |   3 čtení / zobrazení
Koclířov, obec na pomezí Moravy a Čech, je známý jako mariánské poutní místo a sídlo Fatimského apoštolátu v České republice. Když se však zadíváme do historie, zjistíme, že již před mnoha desetiletími zde přicházeli tisíce lidí, aby uctili patronku děti Mariiných a Světového živého růžence, svatou pannu, mučednici a divotvůrkyni, svatou Filoménu. Kostel, který je v Koclířově této patronce zasvěcen a taktéž měl být srovnán ze zemí, po dlouhých letech opět nabývá své důstojnosti a významu. 
O víkendu 11. a 12. srpna se zde konala velká pouť k této malé velké světici. Po devítidenní novéně, která byla zahájena na první mariánskou sobotu 4. 8 za přítomnosti olomouckého arcibiskupa a metropolity Moravy Jana Graubnera a biskupa královehradeckého Jana Vokála, následovala pouť do centra sv. Filomény ve Spišském Podhradí na Slovensku. Poté se věřící z tohoto poutního místa za doprovodu církevního historika Dr. Ľuboslava Hromjaka a společně s dalšími poutníky ze Žiliny vydali do Koclířova, aby i zde uctili sv. Filoménu a připomněli velikost této světice.
Vyvrcholením celé pouti byla nedělní mše svatá v kostele sv. Filomény a následný průvod obcí se sochou a ostatky této panny a mučednice. V odpoledních hodinách mohli poutníci vyslechnout přednášku Dr. Hromjaka a pocítit i velikou touhu slovenského lidu po stavbě chrámu, který by byl této patronce zasvěcen tak, jako je tomu v Koclířově.
Na závěr zaznělo slavností Te Deum a česká i slovenská hymna. Celé loučení pak bylo naplněno velikou vděčností za milost více poznat tuto světici. Velikým darem této pouti bylo také navázání nových přátelství a touhy se dále společně setkávat a blíže poznávat malou velkou světici. sv. Filoménu