Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Koclířov spojuje Česko a Slovensko skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a malou velkou světici sv. Filoménu

  • Přidáno: 15.08.2018   |   186 čtení / zobrazení
Koclířov, obec na pomezí Moravy a Čech, je známý jako mariánské poutní místo a sídlo Fatimského apoštolátu v České republice. Když se však zadíváme do historie, zjistíme, že již před mnoha desetiletími zde přicházeli tisíce lidí, aby uctili patronku děti Mariiných a Světového živého růžence, svatou pannu, mučednici a divotvůrkyni, svatou Filoménu. Kostel, který je v Koclířově této patronce zasvěcen a taktéž měl být srovnán se zemí, po dlouhých letech opět nabývá své důstojnosti a významu. 

O víkendu 11. a 12. srpna se zde konala velká pouť k této malé velké světici. Po devítidenní novéně, která byla zahájena na první mariánskou sobotu 4. 8 za přítomnosti olomouckého arcibiskupa a metropolity Moravy Jana Graubnera a biskupa královéhradeckého Jana Vokála, následovala pouť do centra sv. Filomény ve Spišském Podhradí na Slovensku. Kazatelem při mši svaté byl koclířovský farář, Mons. Pavel Dokládal. Po skončení slavnosti se věřící ze Spiše za doprovodu církevního historika Dr. Ľuboslava Hromjaka a společně s dalšími poutníky ze Žiliny vydali do Koclířova, aby i zde uctili sv. Filoménu a připomněli velikost této světice.

Vyvrcholením celé pouti byla nedělní mše svatá v kostele sv. Filomény a následný průvod obcí se sochou a ostatky této panny a mučednice. V odpoledních hodinách mohli poutníci vyslechnout přednášku Dr. Hromjaka a také uslyšet mnohá svědectví o vyslyšených modlitbách a obdržených milostech.

Na závěr zaznělo slavností Te Deum a česká i slovenská hymna. Celé loučení bylo naplněno vděčností za milost více poznat tuto světici. Velikým darem této pouti bylo také navázání nových přátelství a touhy se dále společně setkávat a blíže poznávat malou velkou světici. sv. Filoménu.