Českomoravská FATIMA

Koclířov volá rodáky, přátele a děti Mariiny

  • Přidáno: 07.07.2022   |   446 čtení / zobrazení

Je to velká výzva patronky naší a všech dětí Mariiných, malé velké světice - svaté Filoménky. Voláme rodáky z Roitzsch a okolí (viz. kopie níže - česky a německy)

Bude s námi otec biskup, Mons. Jan Vokál, aby požehnal po velké opravě celý farní kostel svaté Filomény a také společně s námi všemi poděkoval s naší sestrou Hankou za dar 50 let života a službu v Koclířově. Je nutné se předem nahlásit jen na ubytování. Ideální je celý týden nebo alespoň dvě hlavní noci víkendu 5. - 7.8. V programu je také společná večeře s o.biskupem Janem, rodáky a jubilanty 6.8. v 18.30 h., pro pozvané v sále KD. Na 1.sobotu odpoledne je zván každý na hlavní program od 14 h a následně na agapé pro všechny na nádvoří. Společným díkůvzdáním bude slavení mše svaté na tribuně v přírodním areálu ČM Fatimy a požehnání farního kostela sv. Filomény po opravě fasády. Jsou to zázraky, že VŠECHNO SPOLEČNĚ MŮŽEME…(Filipským 4,13). Nesmíte zde chybět.

Moc vám všem žehnám a těšíme se na vás

Mons. Pavel Dokládal

  • Program celého týdne: SUPER POUTNÍ TÝDEN · 1. - 7. 8. 2022

6 nocí. 1 noc zdarma – platí se jen 5 nocí. (kompletní program na www.cm-fatima.cz)

1. den pondělí 1. 8. 2022 · Hlavní slavnost sv. Alfonse Maria z Liguori –patrona kostela a domu a současně výročí narození pastorační asistentky Hanky (1. 8. 1972).  Dopolední program: v 7.30 h. sv. růženec, v 8 h. mše sv.ve 12 hod. modlitba sv. růžence, v 17.30 hod. slavný sv. růženec. V 18 hod. slavná mše sv. ke cti patrona kostela a domu, sv. Alfonse na poděkování za 50 let života s. Hanky a celou rodinu Frančákovu. Po mši sv. společný přípitek na nádvoří, na uvítaní ve Dvorní kavárně a cukrárně.

2. den úterý 2. 8. 2022 · Porciunkule - Mše sv. ve farním kostele v 8 hod. za získání porciunkulových odpustků (sv. růženec v 7.30 hod. farní kostel, ve 12 a 17.30 hod. s nešporami v kostele ČMFA). Pro hosty připravujeme výlet z naší rekreační nabídky - podle společné volby.

3. den středa 3. 8. 2022 · Duchovní - adorační a rekreační den. Programem provází Mons. Pavel Dokládal a laický misionář Václav Čáp. Celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, přednášky a poradenství. Zakončení - v 18 hod. mše svatá.

4. den čtvrtek 4. 8. 2022 · Mše sv. v 8 hod. kostel ČMFA, ve 12 hod. – mše sv. na Hřebči v kostele sv. Josefa nad tunelem. V 10 hod. modlitební vycházka na Hřebeč – Obnovená socha Ježíše Krista vězněného - Mariánský sloup u rybníku - Panna Maria svatokoclířovská a 12h. sv. Josef (možné také použít autobusovou linku: tam v 11.14 a zpět ve 13.37 hod.) Odpolední a večerní program s misionářem Václavem Čápem.

Hlavní dny:

1. PÁTEK 5. 8. 2022 s misionářem Václavem Čápem: 10h. Přednáška/poradenství 15h. Adorace, Korunka k Božímu Milosrdenství 16h. Přednáška/poradenství, příležitost ke sv. smíření 18h. Mše sv. 20h. Moderovaná adorace. Celonoční adorace, 24h. Růženec za ČR – odčinění hříchů proti Desateru. (1. přikázání)

1. SOBOTA 6. 8. 2022

Dopoledne ve farním kostele. ZAHÁJENÍ VÍKENDU SV. FILOMÉNY – 10h. Modlitby za nemocné 10.30h. Mše sv. na úmysly poutníků – Mons. Pavel Dokládal. Výroční žehnání atributů a přijetí do Bratrstva sv. Filomény. Odpolední program v kostele ČM Fatimy: 14h. Duchovní slovo, otázkyMons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Moderuje: Hanka Frančáková, doprovází Schola Panny Marie z Koclířova. V závěru – společné díkůvzdání za 50 let života a pozvání k občerstvení do Dvorní kavárny a cukrárny – vzájemné sdílení

Odpoledne na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. – 16.30 h. sv. růženec (5.přikázání) 17h. Pontifikální mše svatá – hl. celebrant: Mons. Jan Vokál. Koncelebrují kněží diecéze a hosté.

Na závěr Te Deum a požehnání farního kostela po dokončené opravě hodin a celé fasády.

20h. sv. růženec (6.přikázání)

HLAVNÍ NEDĚLNÍ POUŤ KE CTI SV. FILOMÉNY – Neděle 7.8.2022FARNÍ KOSTEL: 8.30 h. sv. růženec (7.přikázání) 9h. Mše svatá – Mons. Pavel Dokládal. 10h. sv. Filoména žehná – procesí obcí s dechovou hudbou. Zakončení v ČM Fatimě. 10.30 h. sv. růženec (8.přikázání) 11h. Mše svatá P.Ľubor Schlossár 12h. sv. růženec (9.přikázání) a uctívání relikvií sv. Filomény. 14h. Pásmo svědectví a modlitby se sv. Filoménou, Dcerou Světla. 15h. Mše svatá a Te Deum na závěr pouti

Kontakt:ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195 ; Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz  Fb: Fatimský apoštolát v ČR www.cm-fatima.cz

  • Dopis pro německé rodáky:

Milí přátelé, koclířovští rodáci  a rodiny z partnerského města Roitzsch a okolí,

vytvořila se mimořádná situace, kdy o víkendu 5-7.8.2022 s vámi v Koclířově počítáme. Především svatá Filoména. Podařilo se  zcela opravit fasádu farního kostela a v sobotu 6.8.2022 biskup Jan po opravě požehná. Hanka bude zároveň děkovat za  50 let života. Tolik jsme toho společně prožili. Pan starosta Jiří Tesař v září při volbách bude znovu kandidovat a vás zde on i všichni při tomto víkendu čekáme. Přijeďte. Nebojte se, cesta není náročná. Už jsou všude dálnice. Nejsou žádná omezení a pokoje u nás pro vás máme rezervované. Dejte vědět, jak budete moci. Já sám slavím 70 let a chci všem poděkovat. Také za 27 let v Koclířově a za naše přátelství.

V úctě a důvěře

Váš Mons. Pavel Dokládal, děkan a farář v Koclířově

Koclířov, dne 7. července LP 2022

Liebe Freunde, Landsleute – alte Ketzelsdörfer, und Familien aus der Partnerstadt Roitzsch und Umgebung,

es ist eine außergewöhnliche Situation entstanden, wenn wir am Wochenende vom 5. bis 7. August 2022 in Ketzelsdorf mit Ihnen rechnen. Vor allem die heilige Filomena. Die Fassade der Pfarrkirche wurde komplett renoviert und am Samstag, den 6. August 2022, wird Bischof Jan nach der Reparaturen die Pfarrkirche segnen. Gleichzeitig die Hana bedankt sich für 50 Lebensjahre. Wir haben so viel zusammen erlebt. Herr Bürgermeister, Jiří Tesař wird bei den Wahlen im September wieder kandidieren, und er und wir alle erwarten Sie hier an diesem festlichen Wochenende. Kommt rüber. Keine Sorge, die Reise ist nicht schwierig. Überall gibt es Autobahnen. Es gibt keine Restriktionen und wir haben Zimmer für Sie schon reserviert. Gibt mir Bescheid, wenn ihr kannt. Ich selbst feiere 70 Jahre und möchte mich an Sie alle auch danken. Auch für 27 Jahre in Koclířov und für unsere Freundschaft.

Im Respekt und Vertrauen

Ihr Mons. Pavel Dokládal, Dekan und Pfarrer in Ketzelsdorf

Ketzelsdorf, am 7. Juli, 2022