Českomoravská FATIMA

Kostel sv. Josefa v Koclířově - Hřebči

  • Přidáno: 12.08.2019   |   7 čtení / zobrazení
Farnost a Obec Koclířov prochází postupnou obnovou. V roce 1995 biskup Otčenášek požehnal a otevřel Českomoravskou Fatimu v klášteře, který Školské sestry sv. Františka darovaly Fatimskému apoštolátu. V roce 2006 - již ve spojeni s koclířovskými rodáky německé národnosti - bylo obnoveno poutní místo sv. Filomény v areálu farního kostela v Koclířově, které znovu posvětil tehdejší královéhradecký biskup Dominik Duka. Obě dvě poutní místa v Koclířově za velké podpory diecéze a ve spolupráci s novým vedením obce, se starostou Jiřím Tesařem již šestým rokem spolupracují na obnově materiální, ale také obnově duchovní. Když v pátek 9.srpna 2019 biskup Jan Vokál po dokončené generální opravě požehnal kostel sv. Josefa v Koclířově nad tunelem v osadě Hřebeč, současně zahájil posvátné triduum farnosti k patronce živého růžence a všech dětí mariiných, sv. Filoméně. Přítomnost několika desítek hostů z Německa, rodáků z Koclířova, pravidelných poutníků z Brna ze společenství Živého růzence pod vedením jáhna Josefa Múčky i velká skupina slovenských poutníků z bratrstva sv. Filomény a mnoho ctitelů této „malé velké“ světice, dotvářelo po cele triduum duchovní i společenskou rovinu návratu ke kulturním i duchovním hodnotám regionu. Regionu, který jako jiná území Sudet měl v minulosti hluboké křesťanské kořeny, které byly hrůznými událostmi válek a nástupu totalitních režimů přetrhány. Po nabytí svobody před 30 lety po roce 1989 se otevřela cesta a Koclířov ji také využil k obnově.
Když při znovuposvěceni kostela sv. Josefa nad tunelem biskup Vokál vzpomenul velké útrapy, kterými přítomní a také již zemřelí rodáci z Koclířova prošli, také koclířovský duchovní správce, farář Pavel Dokládal a pastorační tým farnosti a Českomoravské Fatimy velmi silně zdůrazňuje nutnost pokračovat v “boji” proti nové totalitě praktického materialismu a křesťanské lhostejnosti, která je soudobou formou opačných aktivit. U svatého Josefa nad tunelem budou pravidelné mše svaté s nedělní platností vždy třetí sobotu v měsíci v 16.30 hod. a připojí se tak k bohoslužbám a poutním aktivitám, jak poutního místa sv. Filomény tak poutního místa národní Fatimy v České republice.

Fotografie zde