Českomoravská FATIMA

Litanie k Panně Marii Fatimské

  • Přidáno: 20.07.2016   |   2284 čtení / zobrazení

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, dej, aby naši katolíci byli horlivější.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, vyprošuj zdraví těm, kteří v Tebe důvěřují.
Panno Maria Fatimská, pomáhej těm, kteří k Tobě volají o pomoc.
Panno Maria Fatimská, osvoboď nás ode všech nebezpečí.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, dopřej nám všechno, oč Tě s láskou prosíme.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, přiveď na správnou cestu naše bloudící bratry a sestry.
Panno Maria Fatimská, učiň z nás čestné lidi a příkladné křesťany.
Panno Maria Fatimská, učiň nás lidmi čistými a svatými.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí komunismu a terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů a urážek.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Božského Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

(Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira, 30. 11. 1938)