Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti 2021

  • Přidáno: 14.09.2021   |   48 čtení / zobrazení

Pátek 10. 9. 2021

Stovka poutníků z České republiky se s poutním centrem Biskupství královéhradeckého a cestovní kanceláři Avetour vydalo v pátek 10. 9. 2021 na Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti. Po příjezdu do Budapešti následovala česká mše svatá v kostele sv. Alžběty Uherské. Mši svaté předsedal královéhradecký biskup a delegát pro eucharistické kongresy Mons. Jan Vokál. Poutníky také přivítal J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český.

Fotogalerie zde 

Sobota 11. 9. 2021

V sobotu se poutníci z České republiky v rámci víkendového programu vydali v Budapešti na setkání rodin na Margaret Island a na historickou prohlídku města včetně baziliky sv. Štěpána. V odpoledních hodinách následovala mše svatá před budovou maďarského parlamentu, kterou vedl maďarský kardinál Péter Erdő. Po slavnostní mši svaté bylo zahájeno eucharistické procesí se svícemi. Na vozidle ozdobené květinami byla usazena monstrance s Eucharistií a za ní následoval eucharistický průvod s kněžími, biskupy, kardinály, dalšími osoby zasvěceného života, zastupiteli politického dění, vojáky, skauty a Božího lidu. Celé eucharistické procesí procházelo Budapešti až na Náměstí hrdinů, kde bylo slavnostní požehnání a zakončení a kde také následující den byla sloužena papežská mše svatá.

Fotogalerie zde 

Neděle 12. 9. 2021

V neděli 12. 9. 2021 celá Budapešť očekávala přílet Svatého otce Františka. Ten se po příletu a přivítání s prezidentem země Jánosem Áderem a předsedou vlády Viktorem Orbánem odebral na Náměstí hrdinů, kde se setkal s poutníky a kde následně byla sloužena papežská bohoslužba – Statio Orbis, tedy mše svatá, která symbolicky shromažďuje a sjednocuje celou Kristovu církev a vyjadřuje naši jednotu. Tímto významem také převyšuje např. papežskou mši svatou slavenou při pastoračních návštěvách různých zemí. Tato mše svatá byla vrcholem 52. mezinárodního eucharistického kongresu, kterému předcházelo teologické sympózium. Hlavním mottem eucharistického kongresu byl poslední verš žalmu 87: „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě“.

Fotogalerie zde

Osobní svědectví

"Mým osobním a nejsilnějším zážitkem v Budapešti byl eucharistický průvod na závěr sobotní mše svaté. Monstrance s Eucharistii byla přenesena na předem připravený a nádherně vyzdobený vůz, který se vydal na cestu městem. Za doprovodu policie, armády, vládních představitelů, kardinálů, biskupů, kněží, zasvěcených osob a Božího lidu z celého světa se eucharistické procesí vydalo od maďarského parlamentu, centrem Budapešti a hlavní Andrášiho třídou, až na Náměstí hrdinů, kde proběhlo slavnostní požehnání a zakončení celé velkolepé a dokonale připravené adorace našeho Pána Ježíše Krista. Eucharistického procesí se účastnili všechny společenské třídy a vrstvy, od malých dětí v kočárku až po seniory na invalidních vozících, od lidí bez domova až po vládní představitele. Přihlížející rodiny i staří lidé poklekali a žehnali se znamením kříže. I centrem nákupních zón a obchodních značek se najednou stal kousek neobyčejně obyčejného chleba – živý Ježíš přítomný v Eucharistii, který jediný může proměnit životy nás všech a který se nám daroval v Eucharistii až do konce dějin - bezbranný a zároveň všemohoucí, ukrytý a zároveň všudypřítomný, začátek a zároveň konec, první a zároveň poslední, zde v kousku chleba i všude na světe, přítel i učitel, milost i spravedlnost, pohrdaný světem a zároveň zachránce lidstva,  můj i nás všech – JEŽÍŠ V EUCHARISTII. Ten, který nás vedl a za kterým jsme šli centrem Budapešti a nemuseli se starat, jakou jinou cestou se dát a zároveň ten, který nás posílá do celého světa hlásat radostnou zvěst Evangelia, protože proto přišel, aby vydal svědectví, že existuje něco víc než jen smrt. 

Druhým silným zážitkem byla nedělní mše svatá s papežem Františkem na náměstí Hrdinů. Již při páteční přednášce kardinál Dominik Duka na eucharistickém kongresu pronesl: „Rozměr působení Eucharistie, jak můžeme pozorovat, je širší než náš svět, než naše planeta. Proto také Mezinárodnímu eucharistickému kongresu patří nezastupitelná priorita před všemi ostatními slavnostmi, protože můžeme s plným právem vyslovit větu: Ježíš Kristus, Syn Boží, pravý Bůh a člověk, je univerzálním Spasitelem. Je záchranou univerza.“ Tato papežská mše svatá – Statio orbis tedy symbolicky shromáždila a sjednotila celou Kristovu církev a vyjádřila tím naši jednotu a byla tedy velkým povzbuzením pro náš křesťanský i každodenní život a uvědoměním si, že ačkoliv můžeme vykonávat jakékoli ať už sebevětší dobročinné, humanitární, sociální či jakékoliv jiné aktivity, vždy musí být v centru našeho života Ježíš Kristus tak, jako byl v centru Budapešti, protože z Něho vychází všechna zřídla spásy, což bylo také mottem  tohoto 52. mezinárodního eucharistického kongresu. Velkým příkladem nám v tom mohou být svatí jako např. sv. František Marto, který jako malý chlapec trávil hodiny před Skrytým Ježíšem, či blahoslavený Carlo Acutis, pro kterého byla Eucharistie autostrádou - dálnicí do nebe a nebo přímo Panna Maria, která byla první živou Monstrancí našeho Pána Ježíše Krista. A čím je Eucharistie pro Tebe?"

Václav Kašík