Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Mezinárodní videokonference rady Světového apoštolátu Fatimy

  • Přidáno: 22.10.2020   |   136 čtení / zobrazení

V den liturgické památky sv. Jana Pavla II. se poprvé konalo on-line setkání členů mezinárodní rady Světového apoštolátu Fatimy (WAF international). Svatý Jan Pavel II. byl v roce 2014, krátce po jeho svatořečení, při historicky prvním jednání mimo Fatimu, a to v Koclířově, v národním centru a regionálním centru pro východní Evropu, ustanoven patronem WAF. Vzhledem k omezením, způsobeným pandemií COVID-19 není možné v letošním roce uskutečnit valnou hromadu členů z více než 110 zemí světa, ani setkání mezinárodní rady. Při společné on-line modlitbě se setkali mezinárodní prezident Prof. Américo Pablo López Ortiz (Portoriko), víceprezident Georges Inglin (Švýcarsko), pokladník Reynald Andales (Filipíny), mezinárodní sekretář Dr. Celcio Dias (Indie), a členové Prof. Michael Ogunu (Nigérie), Ing. Hana Frančáková (Česká republika), Dave Carollo (USA), Oliver Abasollo (Anglie) a společně se s námi z Fatimy spojili pracovníci mezinárodního sekretariátu Nuno Prazerés a Ana Reis.

Následoval pozdrav Prof. Lópeze, modlitba ke sv. Janu Pavlu II. a krátké duchovní zamyšlení k současné situaci ve světě bratra Olivera.

Světový apoštolát Fatimy byl založen v roce 1947 a v ČR má své národní centrum v Koclířově (působí zde od roku 1995). Za svůj cíl si toto mezinárodní hnutí klade za cíl šířit autentické učení katolické Církve a věrnost zásadám Evangelia, osobní posvěcování skrze věrné následování a „Novou Evangelizaci“ skrze šíření autentického poselství Fatimy.

Logem WAF je znak, v němž dvě holubice tvoří zároveň sepnuté ruce držící růženec. Jsou obklopené škapulířem z hory Karmel, který je znakem zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Latinská slova ORBIS UNUS ORANS v symbolu doslova znamenají MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT.

V Koclířově byl 3.10. požehnán základní kámen pro stavbu repliky Capelinha (Kaple zjevení ve Fatimě), která bude postavena v areálu Českomoravské Fatimy. Je to spojení s Cova d´Iria a zároveň i pozvání k hledání odpovědí na otázky, které se nabízí lidstvu právě v tento čas.

Fotogalerie zde