Modliba za blahořečení Lucie de Santos

  • Přidáno: 20.07.2016   |   143 čtení / zobrazení

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení Nejsvětější Panny Fatimské, aby jsi ukázal světu bohatství jejího Neposkvrněného Srdce.
Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to k Tvé větší cti a pro dobro našich duší, abys sestru Lucii, pastýřku z Fatimy, před celou církví oslavil a udělil na její přímluvu milost, o niž Tě prosím. Amen. Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci...