Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Modlitba ke svatému Františkovi a Hyacintě z Fatimy

  • Přidáno: 07.02.2017   |   771 čtení / zobrazení

František Marto (11.6.1908-4.4.1919)
a Hyacinta Marto (11.3.1910–20.2.1920) se narodili v Aljustrelu, vesnici ve farnosti Fatima. Spolu s jejich sestřenicí Lucií se jim třikrát zjevil Anděl a šestkrát se setkali s Pannou Marií.
Ta jim vždy připomínala důležitost modlitby a konat pokání na smír za hříchy a za obrácení hříšníků. Od té doby měli již jen jeden úmysl: modlit se a trpět - podle toho, jak žádal Anděl a Panna Maria.
Ve Fatimě 13. května 2000 papež Jan Pavel II. připojil jejich jména mezi blahoslavené a 13. května 2017 papež František mezi svaté. 

 

Modlitba ke svatému Františkovi a Hyacintě z Fatimy

Otče Svatý, ty jsi zjevil svou moudrost maličkým, skryl jsi svatého Františka a Hyacintu v soucitném srdci svého Syna a zapálil v nich oheň své lásky. Prosíme tě, dej nám, abychom mohli objevit a napodobovat způsob, jak se nechali poučovat od tvého Anděla Míru, jak vstoupili do důvěrného vztahu s Paní Neposkvrněného Srdce a jak se otevřeli světlu tvého milosrdenství a viděli ve všech, kteří trpí, skrytou tvář Ježíše. Dej nám, abychom mohli také objevit a napodobovat způsob, jak se nechali přetvářet skrze Eucharistii, jak se nechali vést Duchem Svatým, jak nabídli sami sebe jako oběť k utěšení Ježíše, modlili se za Svatého otce a přiváděli zpět k tobě mnoho bratří a sester, kteří potřebují tvé milosrdenství. Dej nám, Otče, na jejich přímluvu milost, o kterou tě prosíme, abychom se i my pro slávu tvého jména a dobro svaté Církve stávali svatými.

Otče náš. Zdrávas, Maria. Sláva Otci

František Marto (11.6.1908 – 4.4.1919) a Hyacinta Marto (5.3.1910 – 20.2.1920)

Svatořečeni papežem Františkem 13.5.2017 ve Fatimě

Liturgická památka: 20. února

Kontakty:

Rua de São Pedro, 9

2496-416 Fátima Portugal

+351 249 539 780

www.pastorinhos.com

secretariado@pastorinhos.com