Modlitba za blahořečení sestry Lucie de Santos

  • Přidáno: 07.02.2017   |   204 čtení / zobrazení
Sestra Maria Lucie od Ježíše
a Neposkvrněného Srdce O.C.D.
(28.3.1907 – 13.2.2005)
 
 
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení Nejsvětější Panny Fatimské, abys ukázal světu bohatství jejího Neposkvrněného Srdce.
Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to k Tvé větší cti a pro dobro našich duší, abys sestru Lucii, pastýřku z Fatimy, před celou církví oslavil a udělil na její přímluvu milost, o niž Tě prosím. Amen.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci …