Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Modlitba za blahořečení služebnice Boží Marie Lucie od Ježíše a Neposkvrněného Srdce

  • Přidáno: 07.02.2017   |   388 čtení / zobrazení

Marie Lucie od Ježíše

a Neposkvrněného Srdce, OCD

Fátima, 28.03.1907 – Coimbra, 13.02.2005

Modlitba za blahořečení a svatořečení

Milosrdný Otče, ty jsi naučil sestru Lucii, aby se s pokorou a v poslušnosti k tvé svaté Církvi nechala vést Duchem Svatým, a svěřil jsi ji poslání, aby připomínala světu sílu odpuštění, kterou nabízíš všem lidem v Těle a Krvi svého vzkříšeného Syna: dej, abychom se od ní naučili důvěřovat Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, aby také naše srdce, přetvořené Duchem Svatým, bylo připodobněno Srdci Ježíšovu. Učiň, abychom byli očištěni a mohli pozdvihnout své oči k tobě a celým svým srdcem se ti klanět, a tak se stali svědky tvého slitování a šiřiteli pokoje, který nabízíš svým dětem.

Uděl nám na přímluvu sestry Lucie milost, o kterou tě prosíme, a k slávě svého jména a našemu dobrodiní blahořeč svou věrnou služebnici.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci

S církevním schválením

Prosíme o sdělení obdržených milostí na adresu:

Carmelo de Santa Teresa,

Rua de Santa Teresa, 16

3000-359 Coimbra

causa.lucia@lucia.pt

www.lucia.pt