Modlitba za svatořečení bl. Františka Marto a Hyacinty Marto

  • Přidáno: 07.02.2017   |   386 čtení / zobrazení
František Marto (11.6.1908-4.4.1919)
a Hyacinta Marto (11.3.1910–20.2.1920) se narodili v Aljustrelu, vesnici ve farnosti Fatima. Spolu s jejich sestřenicí Lucií se jim třikrát zjevil Anděl a šestkrát se setkali s Pannou Marií.
Ta jim vždy připomínala důležitost modlitby a konat pokání na smír za hříchy a za obrácení hříšníků. Od té doby měli již jen jeden úmysl: modlit se a trpět - podle toho, jak žádal Anděl a Panna Maria.
Ve Fatimě 13. května 2000 papež Jan Pavel II. připojil jejich jména mezi blahoslavené.
 
MODLITBA ZA JEJICH SVATOŘEČENÍ
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý! V úctě se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení Nejsvětější Panny Fatimské. Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to ke Tvé cti a slávě a k spáse duší, abys blahoslavené pastýřské děti Františka a Hyacintu před celou církví oslavil a udělil na jejich přímluvu milost, o niž Tě prosím. AMEN.
Otče náš – Zdrávas Maria – Sláva Otci …
 
Prosím, zašlete podrobnosti o obdržené milosti na přímluvu
blahoslavených Františka a Hyacinty:
 
Secretariado dos Pastorinhos
Apartado 6, P-2496-908 Fatima, Portugal