Modlitba za svatořečení fatimských pasáčků Františka a Hyacinty

  • Přidáno: 20.07.2016   |   134 čtení / zobrazení
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý! V úctě se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení Nejsvětější Panny Fatimské. Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to ke Tvé cti a slávě
a k spáse duší, abys blahoslavené pastýřské děti Františka a Hyacintu před celou církví oslavil a udělil na jejich přímluvu milost, o niž Tě prosím. Amen.
Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci...