Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Národní pouť do Říma 11. - 13. 11. 2019

  • Přidáno: 22.11.2018   |   3700 čtení / zobrazení

AKTUALIZACE VŠECH INFORMACÍ K ÚČASTI NA NÁRODNÍ POUTI

30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ

ŘÍM 11. - 13. LISTOPADU 2019 · PRAHA 16. LISTOPADU 2019
 

ÚČAST PROSTŘEDNICTVÍM VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

- Na přiložené inzerci jsou uvedeny kontakty na všech 7 cestovních kanceláří, které se do přípravy národní poutě do Říma v listopadu 2019 zapojily, mají důvěru poutního výboru ČBK. Nabízí účast na pouti s využitím dopravy busem či letecky, v jejich nabídce je celkové zajištění ubytování i účast na všech společných programech národní pouti pod vedením primase českého a arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP jako předsedy České biskupské konference, místopředsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity Moravy. Společně takto putuje s námi 16 našich sídelních, pomocných i emeritních otců biskupů, spolu s kněžími, jáhny a bohoslovci obou našich seminářů v Praze i Olomouci. Řeholníci a řeholnice, členové církevních hnutí a komunit a poutníci z ČR i zahraničí.
 

- Pokud nemáte doposud platnou cestovní smlouvu uzavřenou s některou z těchto 7 cestovních kanceláří, doporučujeme, učiňte tak co nejdříve. Zde budete mít také zajištěnu veškerou registraci účasti v Římě, vstupné na společné bohoslužby  a programy, které pro všechny připravuje poutní výbor: Mons. Pavel Dokládal, vedoucí poutního centra biskupství královéhradeckého a Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav a Mgr. Jiří Uher, výkonný sekretář ČBK pod vedením předsedy poutního výboru Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého.
 

- Pokud nebudete klienty žádné z uvedených CK a budete se chtít v Římě účastnit bohoslužeb a programů národní pouti, pak prosíme, včas si objednejte u poutního výboru (email: poutnik@bihk.cz ) poutní balíček, který bude obsahovat vše zde uvedené a bude pro všechny účastníky jednotný (10 euro nebo 250 Kč). Kromě obsahu je v hodnotě balíčku i finanční podpora na povinné platby vstupů do bazilik při národní rezervaci, částečná podpora pro Tv NOE na zajištění přímých přenosů aj.
 

  • AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA ÚČASTI

  Kromě dvou vládních speciálů, o jejichž cestě se jedná se senátem ČR a měly by zajišťovat účast jednak vládní delegace, ale také mimořádnou účast hudebních sborů a dechové hudby hradní stráže prezidenta republiky, Policie ČR a Ministerstva vnitra pod vedením plukovníka Mgr. Jana Zástěry, budou vypravena i dvě samostatná letadla (každé pro 189 poutníků) podléhající zcela poutnímu režimu národní poutě, což je velmi výhodné pro samotné účastníky.

1.letadlo zajištují Maltézští rytíři a s využitím velkých zkušeností při práci s handicapovanými poutníky. V nabídce jim zajišťují i mimořádný servis, nejen během letu, ale především při přesunech a samotném pobytu v Římě během pouti. Poutní výbor pro handicapované zajišťuje přední místa při všech bohoslužbách a národních programech

2.letadlo vypravuje CK Avetour Dobruška pod vedením Jiřího Chválka, který dlouhodobě spolehlivě spolupracuje s poutním centrem a má absolutní důvěru předsedy poutního výboru Mons. Jana Vokála.

KONTAKT PRO POUŤ Českého velkopřevORSTVÍ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ: maltezskapoutdorima@gmail.com

KONTAKT NA CK AVETOUR DOBRUŠKA: info@avetour.cz  mob.: 602 441 670
 

  • CHARITATIVNÍ SBÍRKA KORUNY SV. ANEŽKY ČESKÉ - SPOLEČNÝ DAR ČR PAPEŽI FRANTIŠKOVI PRO CHUDÉ A POTŘEBNÉ

Připojení jednotlivých farností a společenství na www.anezka2019 externí odkaz.cz  včetně jednoduchého přihlašovacího formuláře - všechny připojené farnosti budou při předání papeži Františkovi zveřejněny.


 

  • SPOLEČNÝ PROGRAM NÁRODNÍ POUTI V ŘÍMĚ:

Pondělí 11. 11. 2019

11.00 hod. Společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad  hrobem sv. Cyrila - 1150 let výročí jeho úmrtí v Římě

15.00 hod. Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore

18.00 hod. Reprezentativní koncert České nebe v bazilice Sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry


 

Úterý 12. 11. 2019 den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v 10.00 hod. po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.

Odpoledne i navečer nabídnou jednotlivé sbory večer chval, či koncert. Vstup pro účastníky národní pouti bude zdarma.

V poutním domě Velehrad valná hromada – pouze pro členy a pozvané.


 

Středa 13.11.2019 – svátek sv. Anežky České

Generální audience u papeže Františka - Svatopetrské náměstí ve Vatikánu - předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné

15.00 hod. Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

Setkání s českými poutníky žijícími v zahraničí v papežské koleji Nepomucenum


 

Kontakty na Poutní výbor:

Biskupství královéhradecké, Poutní centrum, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, e-mail:  poutnik@bihk.cz

ČM Fatima Koclířov, recepce: tel.731 646 800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz

Pastorační asistentka Ing.Hana Frančáková – e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz


LETÁK NÁRODNI POUTI ZDE 

PLAKÁT NÁRODNI POUTI ZDE