Národní pouť do Říma 11. - 13. 11. 2019

  • Přidáno: 22.11.2018   |   1260 čtení / zobrazení


Společný dar sv. otci Františkovi v podobě
KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ 

Aktuální sdělení k Národní pouti do Říma

Národní pouť do Říma s hlavním programem 11. - 13. 11. 2019, jak je zde uveden, bude pak po návratu do ČR, stejně jako před 30 lety, pokračovat do svatovítské katedrály v Praze, kde za přítomnosti papežského legáta, otce kardinála Dominika a dalších našich biskupů a kněží bude hlavní bohoslužba k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České.

Poté před 30 lety se účastníci bohoslužby připojili k demonstrantům požadující zásadní politickou změnu v naší zemi. Symbolem těchto událostí bylo zvonění klíči.

Jako tento třetí krok po 30-ti letech zvažujeme doporučit nejen symbolické zvonění růžencem, ale především upřímnou modlitbu za národ s Pannou Marii, sv. Anežkou a našimi národními patrony.
 

V lednu 2019 proběhlo velmi milé a podnětné setkání poutního výboru se současným velvyslancem u sv. Stolce J. E. Václavem Kolajou, který přislíbil maximální diplomatickou podporu i projednání celého programu s předsedou ČBK Dominikem kardinálem Dukou a také setkání s ceremonářem pražského arcibiskupa, jáhnem Mgr. Vojtěchem Mátlem a panem plukovníkem Mgr. Zástěrou z Hradní stráže Pražského hradu, kteří budou detailně připravovat celkový průběh liturgie při všech hlavních bohoslužbách v Římě.
 

Rovněž se pak v Koclířově uskutečnilo pracovní jednání s řádem maltézských rytířů v zastoupení paní hraběnkou Ursulou Czerninovou, ze kterého se rodí neděje, že poprvé bude možné, aby se této národní pouti do Říma zúčastnili i postižení a vozíčkáři.
 

O těchto všech a dalších aktualitách bude biskup Jan Vokál a Mons. Pavel Dokládal informovat na PZ ČBK a bezprostředně poté vyjdou první informace i na stránkách Katolického týdeníku.
 

Připomínáme, jak je uvedeno na plakátu k pouti, že zájemci z řad jednotlivců, ale i farností, děkanátu či vikariátu či jiných organizací se mohou již nyní přihlašovat na poutě letecky či busem. Samozřejmě včasné přihlášení je zárukou výhodných cen i nabídky.

Mons. Pavel Dokládal, poutní výbor


LETÁK NÁRODNI POUTI ZDE 

PLAKÁT NÁRODNI POUTI ZDE