Českomoravská FATIMA

Návod na vedení mariánského večeřadla

  • Přidáno: 21.07.2016   |   280 čtení / zobrazení

Začít zpěvem
Je ideální, podobně jako je tomu při bohoslužbě. Zpívá se z kancionálu, Cantate, s kytarou. Jedna píseň či sloka; je možné zařadit i několik písní – slok.

Zahájení křížem
Nikdy neopomenout. Každé večeřadlo vždy zahajujeme křížem a končíme prosbou o požehnání a požehnáním. Je-li přítomen kněz či jáhen, pak žehná on.
 
Zpytování svědomí, chvály, díky, prosby
Může být zařazena jistá forma sjednocení s bohem a s lidmi. Vědomí vlastních hříchů. Je možné zařadit i modlitbu Vyznávám se…, jako při bohoslužbě. Je možné Pána Ježíše chválit za to, že jsme s ním spojeni. Chválit jeho Matku Pannu Marii, že s ní můžeme tvořit večeřadlo. Je tak možné činit monologem animátora, který má v tomto duchu napsaný, nebo výzvou animátora: nyní se sjednoťme s Kristem a s celou církví, chvalme Pána a Jeho Matku Marii a uznejme, co všechno nás navzájem dělí. Na tuto výzvu členové večeřadla vlastními slovy děkují nebo prosí Pána za odpuštění; navodit atmosféru společenství – večeřadla, jehož základem je jednota.

Četba
Může být zařazen úryvek četby z Písma svatého. Animátor vybere vhodný úryvek, přečte a nechá chvíli na zamyšlení. Je-li společenství natolik vyspělé, modlí se vlastními slovy nad úryvkem samo. Není-li tomu tak, použijeme buď výkladu, nebo četbu jiné zbožné knihy.

Svatý růženec
Jelikož se jedná o mariánské večeřadlo, nejvhodnější mariánská modlitba je svatý růženec. Vědomi si obrovských příslibů Matky Boží a výzev k modlitbě svatého růžence, zařazujeme ve večeřadlech modlitbu pěti desátků radostného, bolestného, nebo slavného svatého růžence. Průběh: animátor(ka) nebo jiná pověřená osoba, může mezi jednotlivými desátky přečíst meditaci z jakékoliv vhodné knížky, nebo ji říci vlastními slovy. Po každém desátku je možné zpívat vhodnou píseň nebo mariánské pozdravení Ave. Může se také modlit růženec s rozjímáním, kde před každým zdrávasem je myšlenka z Písma svatého.

Přímluvné modlitby
Po růženci může následovat vlastní aplikace modliteb. Nejvhodnější je vlastními slovy, kdy každý řekne co má na srdci a co potřebuje na přímluvu Panny Marie od Pána Boha. Mohou však být také modlitby napsané na různé úmysly, nebo použit ty, co jsou v kancionálech.  Za Sv. Otce, biskupy, kněze, rodinu atd.

Modlitba Páně
Přímluvy je vhodné zakončit zpěvem či recitací modlitby Páně – Otče náš.

Organizační sdělení
Po ní následuje příležitost na různá sdělení a oznámení pro členy modlitební skupiny. Animátor průběžně seznamuje s materiály, které dostává z centra apoštolátu z Koclířova a zároveň reaguje na potřeby farnosti, ve které se večeřadlo schází. Domlouvá plán poutí a aktivit. Po dohodě se členy večeřadla je možné, aby zde z magnetofonového záznamu nebo z videa pustil záznam promluvy či dokument. Fatimský apoštolát je schopen zaslat nahrávky promluv či meditací P. Pavla Dokládala, nebo nabídnout promluvy či pořady od jiných kněží a spiritualit, které šíříme prostřednictvím koclířovské prodejny Pastýř. Doporučujeme přečíst zejména duchovní slovo na aktuální měsíc od prezidenta hnutí P.Pavla Dokládala - ke stažení zde.

Požehnání
Zakončení prosbou a požehnání či vlastním požehnáním. Na závěr lze zpívat píseň. Zpěv může být zařazen i na jiná místa večeřadla.
Tento program se dá různě upravovat; je však třeba stále dbát na jeho přesný začátek a přibližný konce. Základní čas trvání je cca jedna hodina. Po ukončení lze setrvávat dále v rozhovorech, či podle možností v dalších modlitbách a pobožnostech, kterých se zúčastní všichni členové, nebo jen někteří.
Poznámka: doporučujeme brát ohled podle našeho vidění na méně zbožné, kteří by se rádi k večeřadlu připojili, ale nejsou schopni či ochotni setrvávat na delších modlitbách. Pamatujte také na získávání dalších, kteří se k vám připojí. Uvědomujme si, jak je důležité, se modlit ve večeřadle otevřeni působení Ducha svatého. Pořadí a průběh je možné měnit. Méně zkušený animátor může mít předem všechno doslova napsané a jen číst a vést večeřadlo.

MODLITEBNÍ PRŮVODCE SE ZPĚVNÍČKEM NAJDETE V SEKCI KE STAŽENÍ