Českomoravská FATIMA

NEZVYKLÝ ÚVODNÍK ... JAKO VÝZVA PRO NÁS VŠECHNY

  • Přidáno: 03.02.2021   |   509 čtení / zobrazení

S Pannou Marií, svatým Josefem, svatými Františkem a Hyacintou Marto, svatým Janem Pavlem II., svatou Filoménou a všemi našimi křestními, biřmovacími i řeholními patrony a se všemi svatými a národními patrony, se všemi těmito „vakcínami života“ pojďme do této postní doby - cestou ke Vzkříšení. Ne k návratu do normálu před čínskou chřipkou, ale k cestě skutečného ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.

POSTNÍ PLÁN CESTY KE VZKŘÍŠENÍ – ZAČÁTEK JARA 2021

NEDĚLE - DEN PÁNĚ - DEN CÍRKVE:

Usilujme o to, prožít každou neděli jako skutečný základ týdne - života. Každý podle osobních možností: rodina, farnost, zdraví, strach, důvěra, materiální starosti atd. …

V Koclířově je vnější prostor tvořen stále vytápěným kostelem (min. 15 stupňů),

všestranným zázemím, bezbariérovým vstupem, WC, místem pro dětskou katechezi během homílie, cukrárnou - kavárnou (i v čase pandemie v provozu).

Ideální je přijmout nedělní mši sv. také ve spojení se společnou modlitbou sv. růžence.

Tedy nepřicházet jen na mši sv. se začátkem v 9 hod., ale přijít již v 8.30 hod.

Nebo na mši sv. v 11 hod., ale přijít již v 10.30 hod. Tedy dopoledne „věnovat“ Bohu, o 30 minut víc ve společenství modlitby.

Děti mají místo kázání svoji katechezi - hned za oltářem a během Creda se vrací zpět.

Všichni ocení možnost občerstvení v cukrárně, procházky areálem a nebo si jen koupit pár dobrot s sebou jako sladký dezert po obědě a potěšit své blízké.

Intence - mše svatá na váš úmysl: můžete na každou nedělní mši sv. v 9 hod. dohodnout přes recepci, aby byla sloužena na váš úmysl, i když nemůžete být osobně přítomni.

Kněz vás na začátku pozdraví, připomene vaši intenci - vše se přenáší internetovou kamerou u nás v kostele až k vám domů.

Nedělní odpoledne u Panny Marie Fatimské - přes rezervační systém:

Každou neděli této cesty začínajícího jara si můžete zarezervovat odpolední setkání vaší domácnosti – volba ze tří časů: 14 hod., 15 hod., nebo 16 hod. Nabízíme nedělní návštěvu celého areálu, Memoriálu Fatimy, Anděla, sv. Filomény s průvodcem. Spojené s prohlídkou výstav, možnost pro osobní ztišení, občerstvení, aj.

Je možné také v postní době požádat především o modlitbu křížové cesty v kostele, areálu ČM Fatimy nebo v poutním areálu farního kostela sv. Filomény a Jakuba st.

Každý den navečer je modlitba sv. růžence, adorace, nešpory vždy v 17.30 hod., stejně jako dopolední mše sv. jsou bez rezervace - volně bez objednání.

Jen nedělní odpoledne je třeba objednat - rezervovat předem.

Neděle 14. 2. je navíc spojena s možností přijmout společně při mši sv. svátost nemocných (pomazání nemocných) ve mši sv. v 9 hod. u příležitosti Světového dne nemocných, který připadá každoročně na 11. 2. (letos ve čtvrtek).

Je potřeba se předem přihlásit osobně v recepci nebo e-mailem a obdržíte pokyny.

PANNA MARIA:

Každou sobotu slavíme jako památku Panny Marie vždy v 10 hod. žehnání nemocných. V 10.30 h. mše sv. ke cti Panny Marie.

Mimořádné soboty postního jara:

Sobota 7. 2. 2021 (první sobota v měsíci)

Celodenní program duchovní obnovy, modliteb, přednášky, mše sv. (i pro děti) - vše podrobně na našem webu.

Sobota 13. 2. 2021 – Fatimský den

Dopolední program Fatimského dne a výroční den úmrtí sestry Lucie. Mše sv. v 9 hod. na úmysly džbánu milosti s následným zásvětným mariánským průvodem a obnovou zasvěcení. A mše sv. i jako každou sobotu také v 10.30 hod.

Sobota 20. 2. 2021 - výroční svátek - slavnost sv. Františka a Hyacinty Marto

Slavná mše sv. v 10.30hod. s následným dopoledním programem.

Sobota 6. 3. 2021 (první sobota v měsíci)

s celodenním programem, poděkování za 69 let života otce Pavla a za 10. výročí jmenování Mons. Jana Vokála biskupem královéhradeckým (obě výročí 3.3.).

Sobota 13. 3. 2021 – Fatimský den

Dopolední program - mše sv. v 9 hod., zásvětný průvod a mše sv. i jako každou sobotu v 10.30 hod.

Sobota 3. 4. 2021 - program Bílé Soboty a slavnosti Vzkříšení s milostmi 1. mariánské soboty

SVATÝ JOSEF:

Mše svaté vždy třetí soboty. Tedy 20. února a 20. března mše sv. v kostele sv. Josefa na Hřebči nad tunelem v 16.30 hod.

Novéna ke cti sv. Josefa:

Zahájení ve středu 10. 3. 2021 – ukončení ve čtvrtek 18.3.2021, vždy ve spojení se slavením mše sv. - příprava k zasvěcení farnosti Koclířov sv. Josefovi, v návaznosti na zasvěcení celé diecéze, které vykonal otec biskup Jan 1.1.2021.

Slavnost sv. Josefa – pátek 19. 3. 2021 - Den zasvěcení farnosti Koclířov:

Slavná mše sv. se zasvěcením bude v kostele ČM Fatimy v 18 hod.

Duchovní program – adorace s příležitostí ke svátosti smíření od 15.00 hod.

SVATÝ FRANTIŠEK A SVATÁ HYACINTA MARTO:

Zahájení novény ke slavnosti svatých fatimských pasáčků bude ve čtvrtek 11.2., v den památky Panny Marie Lurdské a ukončení v pátek 19. 2. 2021 - novéna vždy ve spojení se slavením mše svaté.

Slavnost svatých fatimských pasáčků - Sobota 20. 2. 2021 – v 10 hod. přípravná modlitba a adorace za nemocné. Mše sv. v 10.30 hod.

Po mši sv. dopolední program zakončený modlitbou Anděl Páně.

SVATÁ FILOMÉNA:

Každodenní modlitba obnoveného bratrstva sv. Filomény na závěr sv. růžence.

Každou 1. sobotu v měsíci - odpolední pobožnost u sv. Filomény ve farním kostele s obřadem přijetí - vstupu do jejího bratrstva.

Každé úterý ve 13.30 hod. modlitba korunky ke cti sv. Filomény

POSTNÍ PLÁN CESTY KE VZKŘÍŠENÍ:

je spojen s každodenními pravidelnými programy - mše svaté, modlitba sv. růžence, pobožnosti, modlitba breviáře, duchovní desetiminutovky - vše je přenášeno 24 hod. na prostřednictvím našich internetových stránek z kostela i od sv. Filomény či sv. Josefa, křížové cesty, každou středu a pátek pozvání ke Dni modliteb a postu o chlebu a vodě.

Postní almužna pro chudé a charitu.

Plán je pozváním pro všechny, nejen pro ty, kdo se může kdykoliv osobně účastnit přímo v Koclířově nebo prostřednictvím on-line přenosů. Může být ale také pro každého jako inspirace, možností, jak v tomto čase trvajících omezení či jiných zmatečností se lze podílet na CESTĚ DOBRA, a to pod výzvou:

„BŮH DÁVÁ KAŽDÉMU Z NÁS MILOST PSÁT DĚJINY DOBRA“.