Českomoravská FATIMA

OSLAVY SVÁTKU SVATÝCH FRANTIŠKA A HYACINTY - dopis mezinárodního prezidenta WAF Prof. Michaela Ogunu (Nigérie)

 • Přidáno: 12.02.2023   |   129 čtení / zobrazení

7. února 2023

Drahá Fatimská rodino,

OSLAVY SVÁTKU SVATÝCH FRANTIŠKA A HYACINTY

Rád bych Vám připomenul, že 20. února se slaví liturgický svátek svatého Františka a Hyacinty Marto, 2 malých pasáčků, děti z Fatimy, kterým se společně s Lucií (jejich starší sestřenice) zjevila v roce 1917 Panna Maria.

Je to závazné pro všechny členy Světového apoštolátu Fatimy, slavit tento den, v díkůvzdání Bohu za život těchto dvou malých pasáčků, kteří jsou vzorem svatosti pro každého a také přímluvci za naše úmysly.

Novéna ke svatým pasáčkům začíná 11. února. Naše úmysly novény by měly zahrnovat následující:

 • Konec války na Ukrajině
 • Prevence proti nukleární válce v Evropě a 3 světové válce;
 • Mír na celém světě;
 • Obrácení Ruska;
 • Beatifikace sestry Lucie;
 • Úspěšné šíření a přijetí poselství Fatimy ve světě;
 • Konečné vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie v našich dnech

Musíme šířit úctu ke kanonizovaným malým pasáčkům, sv. Františkovi a Hyacintě pro jejich velký význam v historii Církve, k umožnění přijetí poselství ve světě. Stejně jako v minulých letech, tento svátek musí být slaven jako denní modlitba a rekolekce v každém národním WAF i s programem.

NAVRHOVANÝ PROGRAM

a) Svátek by měl být slaven na osobní a veřejné rovině.

 1. Osobní

Obvykle, tento den je slaven na osobní rovině našimi členy WAF, skrze praktikování jejich vlastních duchovních úkonů (mše sv., sv. růženec, adorace, rozjímání o životě svatých, apod.)

 1. Na veřejné úrovni
 1. Program by měl začít v den vigilie adorací a smíru Nejsvětějšímu Svátosti Oltářní , v přítomnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie večer v neděli 19. února 2023, s odevzdáním úmyslů (viz. výše).  Modlitba sv. růžence  s rozjímáním nad tajemstvími, procesí se svícemi, kde je to možné, fatimské modlitby, modlitby smíru Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, žehnání věřících).
 2. V pondělí 20. února 2023, nabídněme místo v nejvhodnějším čase
 1. Slavnostní sv. růženec s rozjímáním (na stejné úmysl jako výše)
 2. Procesí s ikonami nebo sochami Panny Marie Fatimské a sv. Hyacinty a Františka (za rodiny, mládež a děti ve světě).
 3. Votivní mše svatá ke cti sv. pasáčků (za blahořečení sestry Lucie a za jednotu
 4. Tyto slavnostní chvíle by měly být organizovány dětmi a mládeží ke si sv. pasáčků, žehnání věřícím. Svatí pasáčci z Fatimy musí být známí v světě v celé univerzální církvi jako vzory svatosti a misionáři evangelizace.
 5. Měly by být organizovány různé aktivity pro děti a mládež ke cti malých pasáčků z Fatimy, seznámení s jejich životem, nedělní škola nebo různé katechetické skupiny dětí a mládeže nebo dětí Eucharistie.
 6. Nešpory (k odmítnutí konsumismu a přijmout v našich životech, že BŮH JE PRVNÍ.)

Modlitby u malé kaple – Capelinhy je možné prožít také prostřednictvím internetu (živé vysílání) na následujícím internetovém odkazu: http.//live.world.com/en). To je prostřednictvím mezinárodním webových stránek. Program v Sanktuáriu Fatimy bude následující:

Neděle 19. února

21:30 hod. Modlitební vigilie, se sv. růžencem, procesím a uctěním na hrobech sv. Františka a Hyacinty. (kaple Zjevení a bazilika Naší Paní Růžencové)


Pondělí 20. února

10:00  hod. Slavnostní modlitba sv. růžence (Capelinha)

10:45 hod. Procesí s obrazy sv. Františka a sv. Hyacinty Marto

11:00 hod. Mše svatá (Basilika Nejsv. Trojice)

17:30 hod. Slavnostní modlitba nešpor (Basilika Naší Paní Růžencové)

18:30 hod. Modlitba sv. růžence (Capelinha)

21:30 hod. Modlitba sv. růžence (Capelinha)

(Uvedený čas je portugalský. U nás je v tu dobu o 1 hodinu více)

Kéž Neposkvrněné Srdce Panny Marie skrze přímluvy sv. Hyacinty a sv. Františka je naším útočištěm a spásou. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen

Prof. Michael Ogunu, mezinárodní prezident Světového apoštolátu Fatimy

Okružní dopis anglicky

ke stažení - český překlad