Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

PARTE A POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S P. PETREM DOKLÁDALEM

  • Přidáno: 24.10.2020   |   2278 čtení / zobrazení

V příloze přikládáme parte otce Petra. Můžete je vytisknout, předat či přeposlat.

Parte je trochu jiné a má charakterizovat otce Petra. A co je hlavní, má naposledy povzbudit, oslovit a napomenout nás, pozůstalé. Petrovi vždy mnoho záleželo a záleží na každé duši.

Naposledy jsme spolu dlouze rokovali během tří dnů národní konference WAF - Světového apoštolátu Fatimy - Fatimského apoštolátu v ČR ve dnech 30. 9. - 3. 10. 2020, kdy ho doprovázela věrná služebnice, Hanka Heryánová. Díky za ni.

Stálo by za to, sestavit ze svědectví o bratrovi jisté „kamínky“ o jeho životě a setkání s ním, jak se nám to podařilo sestavit a vydat k osobnosti arcibiskupa Karla Otčenáška v letošním storočí jeho narození.

A bratr byl nejen u žehnání základního kamene pro Capelinhu východní Evropy a zahájení stavby této přesné kopie Kaple Zjevení z Cova d´Iria ve Fatimě, ale tentýž den, také při požehnání nové publikace Kamínky otce arcibiskupa Karla a zahájení trvalé exteriérové výstavy tohoto vzácného muže. Vzpomínal, že byl úplně poslední, kterého v kapli biskupství Karel Otčenášek přijal s jeho farníky ze Starého Jičína.

Bratra a mě také stejně hodně trápil šířící se liberalismus, sekularismus, nekritický modernismus, tak, jak jsme to slýchávali právě od arcibiskupa Karla. To je vyprazdňování kříže...

Dokud byl v plné síle, často bránil Pravdu a zásady Evangelia ve svých článcích a měl i u někoho nálepku „konzervativce“, zvláště, když těžko nesl schválené podávání Eucharistie na ruku, které je teď tak zneužíváno pod rouškou zdravotní ochrany před koronavirem. Tolik lidského humanismu, který je tak potřebný, ale pokud je tak preferovaný, tak oslabuje vertikálu kříže a všichni pod režií satana (Zjevení 12,7) mají stále silnější profil i potlesk těch, kteří chtějí reformovat...

Když zvláště po operaci srdce před 5 lety, kdy jsme se rozloučili s maminkou, měl zdravotní potíže a jen těžko pracoval u počítače, přece jen, alespoň z posledních sil se zastal P. Mariána Kuffy (podařila se jeho politická diskreditace) a dostal už nejen výsměch, kolik knih přečetl Kuffa a P.Petr a pak nakonec jedno slovo: zmlkni...

Drželi jsme v rukou sv. růženec. Nikdo nemůže zpochybnit vzorný kněžský život bratra Petra, jeho upřímné srdce a lásku, která se nyní tak projevila…

Během jediného večera dorazily stovky sms zpráv, emailů, kondolencí…

Nikdo nemůže zpochybnit Českomoravskou Fatimu v Koclířově a význam tohoto místa v zápase o tvář naší Církve. Petr si toho byl velmi vědom a vždy s údivem jsme se povzbuzovali. Věřím, že jak dosáhne nebe, bude z něj velký bojovník za dílo Panny Marie v naší zemi.

Nakonec jsme se propojili skrze úctu ke sv. Filoméně, malé velké světici, divotvůrkyni. A to se Slovenskem, díky Marience Dudášové, která ji zde znovu objevila a napojila nás přes P.Eliase Vellu na Skalnaté sanktuárium Božího Milosrdenství na hoře Butkov s novým Božím mužem, Ing. Antonem Barcíkem, generálním ředitelem Povážských cementáren v Ladcích.

A s nimi a ve spojení s WAF ČR, Stálou, Správní radou a voliteli důvěrníky budeme POKRAČOVAT....

Přátelé, podle reakcí by se dalo očekávat v Koclířově víc jak sto kněží a desítky busů a aut. Nyní to možné není.

Prosím, abychom v nejhlubší pokoře respektovali při rozloučení s otcem Petrem vládní nařízení, způsobené pandemií koronaviru, tedy max. 10 účastníků.

Děkujeme za možnost, být přímým přenosem na webu i za upřímné kněžské srdce otce Leoše Ryšky, který chce udělat vše pro to, aby pohřeb přenášela i Tv NOE.

A já slibuji, že jak-  a pokud ještě to bude možné - pak připravíme důstojné rozloučení. Jak zde, tak i ve Starém Jičíně.

Kolik mám ještě dní,

než přijde poslední,

jak dlouho budu zpívat a hrát,

kolik je na zemi cest....

Naposledy jsme přemítali s bratrem nad posláním Medžugorje. Posteskl si, kolik za Medžugorje vytrpěl a jak je šťastný, že je dovolené a kněz P. Petar Ljubičić má údajně oznámit všech 10 tajemství, jak slyšíme od doposud žijících vizionářů a vždy nám vše tlumočí Olga Merkovičová a fra Marinko Šakota. Nikdo nic neví, ale Medžugorje může být poslední....

Tak ať poslední výzva a napomenutí otce Petra se dotkne našich srdcí a jsme fakt stále připraveni. A kdo není pokřtěný, či delší dobu nebyl u svátosti smíření, je to naposledy, co vás o to zde na zemi Církev i otec Petr prosí....

Do nebe se dostane jen duše čistá, tam uvidí Tebe a Ježíše Krista…

Ave Ave Ave, Maria….

Sbohem a na shledanou

Žehná a všem děkuje,

zvláště v tyto dny za tolik duchovní podpory, modlitby i oběti mše svaté za otce Petra

Váš v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal

A

A

PARTE P. MGR. PETR DOKLÁDAL 

A

A