Českomoravská FATIMA

Poděkování a ohlédnutí - Capelinha a Sympozium 31.8.-3.9.2023 i pozvání na Výroční konferenci WAF ČR

  • Přidáno: 15.09.2023   |   157 čtení / zobrazení

PODĚKOVÁNÍ – VDĚČNOST A MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VELKÝMI VĚCMI

3. ETAPA CAPELINHY A SYMPOZIUM 31. 8. - 3. 9. 2023

Drazí v Kristu a Marii,

píši to jako emeritus za sebe. Znáte mě. Hanka jako nová prezidentka, i když jsme v naprosté jednotě - což je velký dar a zázrak - tak vidí věci vždy trochu jemněji.

Ale já vám chci nyní napsat především poděkování za Capelinhu.

VELIKÉ DÍLO SE PODAŘILO - A MNOHÝ Z VÁS, CO TOTO VYJÁDŘENÍ BUDE ČÍST VÍ, JAKÝ MÁ NA TOM SVŮJ OSOBNÍ PODÍL – MATERIÁLNÍ – DUCHOVNÍ – PRACOVNÍ - UTRPENÍ…

Na našem webu je krátké poselství, které těsně před odjezdem předal Prof.Américo Pablo López Ortiz před Capelinhou. Vystihuje to, k čemu Capelinha slouží a proč byla postavena. V almanachu „Fatima-naše naděje“ (věřím, že ho máte všichni doma a šíříte jej i dál - máme dost kusů) je v závěru celkový výklad i s překladem z anglického originálu.

NEDÁ SE NIC DĚLAT, ALE NAŠE PRAVIDELNÁ KONFERENCE JE NUTNOSTÍ!!!!

Říci si - už jsme byli v Koclířově v září…to opravdu nejde. Pro běžné poutníky ano, ale pro vedoucí regionů, Stálou a Správní radu a důvěrníky-volitele to nejde. A pro samotné členy WAF ČR - pokud mohou.

NAVÍC JE PODLE STANOV, A TO JE NYNÍ ZVLÁŠT TŘEBA, MOŽNOST PŘIPOJENÍ-PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH LIDÍ MEZI DŮVĚRNIKY - VOLITELE WAF ČR. Vždy jen na konferenci 1x do roka – letos tento den připadá na první sobotu 7.10.2023. Poprvé ji povede Hanka, nemá to vůbec lehké a velmi, velmi potřebuje nové tváře k posílení a naše doprovázení a modlitby - nás starších či nemocných.

TEĎ TO PODĚKOVÁNÍ:

Jistě aspoň někoho jsme mohli ocenit - dát poděkování vzájemnosti, sošku Panny Marie. Zástupci zemí přijali symbolický klíč od Capelinhy - od milostí, které předává Panna Maria - Prostřednice všech milostí. A také to, co je obsaženo v samotném odkazu jejích zjevení ve Fatimě. To je zvlášť síla….

Pak jsou ti, co přicházeli. Každou návštěvu či bez návštěvy i na účtu to byly částky 2000, 5000, i 10.000. Někdy 20.000, výjimečně přišlo i 100.000. A pak anonymní příspěvky ve sbírkách aj. Za mnohými znám jména, za mnohými je neznám, ale nemohu je zveřejňovat. Když procházím účetnictví či sbírky, vím a velmi žehnám. Jiní by psali děkovné dopisy, jak se to dělává třeba v Tv NOE. Moc to vždy potěší a já vím, že by to bylo stejné a možná by to „přineslo“ i víc. Ale já to z „nouze“ a nedostatku sil a lidí beru jako že to dává sama Panna Maria a vím skrze koho a nebo ani nevím. Ale dává to ONA. Každy den jí děkuji se 3 růženci, postem…to je to dobré. Ale i svými chybami a vyčerpáním, když už prostě nemohu nic dalšího, ani slyšet a vnímat. Ještě že máme Hanku, Lidušku, Vaška, ….ti vykrývají tolik a tolik vztahů a kontaktů…Já už ani často s našimi 3 „R-ky“ neposedím na nádvoří či jinde.

Děkujeme také všem za modlitební podporu, přímluvné modlitby ve dnech příprav i samotné slavnosti inaugurace a požehnání Capelinhy.

Ale vím…moc dobře vím…a hlavně Panna Maria ví, co kdo děláme a proč to je tolik potřeba.

Právě v takové náročné době - útoků na Církev - nejen zvenku. Mnozí útočí zevnitř. Získávají nové a nové, kteří „zachraňují Církev“ tím, že se přizpůsobují světu (Řím. 12,1-2). A jsou čím dál tím agresivnější. Naposledy to odnesl Koclířov 2.9. a konkrétně otec kardinál Dominik za své pravdivé slovo při závěrečném požehnání.

Tak to je poděkování. Jinak to opravdu nedovedu a ani nezvládnu.

Vím, že právě vy to cítíte. A to nejsou jen peníze. Ale nikdy bych neřekl, že si budu tak vážit každého, kdo přijede pomoci. A že nás bude tak málo….Z celého srdce děkuji všem, kteří „pochopili“ a připojili se ke službě a nebo třeba přijímají právě pozvání, připojit se i teď.

Sedět nad základním rozpisem. Koho tam napsat. Ano tak, jedna to snad unese…tak jsem se často rozhodoval. A neuteče….Bylo dojemné, jak mě jedna z těch, o kom mluvím, napsala: “Už jsem se po týdnu vyspala…ale fakt už jsem nemohla…ale přijedu zase….“. Tekly mi slzy vděčnosti. Protože to vůbec nebyli profesionálové. A podmínky, za kterých měli vykonávat V.I.P. služby nebyly vhodné ani pro chataře…

Ale nikdo nebyl. Jediný ten hlavní raut v naší restauraci 2.9. v poledne, zvláště, když jsme s delegáty Evropy čekali i pana premiéra aj. jsem zadal profesionálům - Kolpingovi. To už by fakt nebylo možné. Ale zase – 52.000 Kč jen zde nebylo málo, zvlášť, když i u nás v Kulturním domě se vše hodně zdražilo. Zvažovat - kdo a co…. a být dobrým hospodářem, který ví, co je třeba. A dnes ještě jednání ohledně faktur za Capelinhu.

Moc moc díky za vás i za to, že jste to unesli….

A poslední jsou nemocní a trpící. Např. náš Fratišek, který tolik, tolik díla v Koclířově do poslední chvíle vykonal a kolik toho s Martinem ušetříli tím, že to uděšlali sami. Zvlášť Martin - neskutečné dílo techniky. I když si Zlý také kousl v té nejméně vhodné chvíli, když na začátku mše svaté vyhořel zesilovač. A protože neměl připravenou zálohu, tak jsem během vysílání Tvnoe za přítomnosti biskupů a delegátů aj. - vyvolával aspoň Davida Lipovského, který už u nás dlouho není, ale přišel pomáhat s liturgií. Protože vím, že je schopný reakce….třeba při Národním Eucharistickém Kongresu 17.10.2015 uřídil v Brně dopravu, což ocenil i celý integrovaný systém….

Je to neskutečné napětí a vypětí a přiznám se, že když po odjezdu posledního delegáta Sympozia, přijel hned další den plný dům německých rodáků až do 11.9. že už to bylo úplně za hranou…..A ten den jsem byl na prestižní charitativní akci v Brně na Atýskovi, a to se mi už při hlavní řeči pletlo úplně všechno. Asi jako ten náš rozhlas na začátku mše sv. A utrpení dalších ani nebylo vidět. Mnozí si sáhli opravdu na dno svých sil.

Tak přátelé naši drazí, kdo chcete a můžete a dočetli jste do konce – udělejte, co vám Panna Maria řekne (Jan 2,5b) – upraveno.

Nahlaste se, že přijedete, naše členy povzbudíte a hlavně růženec z rukou nepustíte. A jak řekla jedna paní, která zde se svou dcerou s námi prožila týden rekreace: „vy jste tady jako horníci“, tak zveme každého z vás, připojte se k nám – „ORBIS UNUS ORANS – MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT“.

Připravujeme program na rok 2024, nové průkazy pro nové členy WAF.

Moc moc díky díky díky a těším(e) se na vás.

Žehná vám všem váš v Kristu a Marii

Pavel Dokládal

děkan a farář Koclířov

Předseda Správní rady WAF ČR a emeritní národní prezident WAF ČR

a modlitbou doprovází přípravy společenství Českomoravské Fatimy