Českomoravská FATIMA

Poselství z mezinárodního sekretariátu WAF ke Světovým dnům mládeže v Portugalsku

  • Přidáno: 25.07.2023   |   84 čtení / zobrazení

Milý příteli,

Světový den mládeže v Lisabonu 2023, jehož téma je inspirováno biblickým citátem "Maria se vydala na cestu a spěchala" (Lk 1,39), bude poznamenán několika mariánskými odkazy a symboly, z nichž některé jsou viditelně spojeny se zjeveními ve Fatimě. Přítomnost sochy Panny Marie Fatimské na závěrečné mši svaté (Statio Orbis) s papežem Františkem v Lisabonu to jen potvrzuje.  

Na žádost místního organizačního výboru Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 bude socha Panny Marie, uctívaná v kapli Zjevení ve fatimském sanktuáriu u oltáře při mši sv. na rozloučenou, kterou bude v neděli 6. srpna ráno v Lisabonu celebrovat Svatý otec. Je to již potřinácté, co se tato socha Panny Marie vydává na pouť mimo její kapli ve Fataimě.  Den předtím se papež František bude spolu s poutníky modlit k Panně Marii Fatimské v její svatyni za mír na Ukrajině a ve světě.

Na dynamice a programu Světových dnů mládeže se podílí také Světový apoštolát Fatimy, prostřednictvím skupin mladých lidí spojených s naším apoštolátem, kteří na tuto událost cestují z různých zemí. A také prostřednictvím přijetí mnoha poutníků, kteří v těchto dnech Fatimu navštíví, přijetím přímo v sekretariátu.  

Kromě toho bude mít Světový apoštolát Fatimy prostřednictvím svého sekretariátu na "Veletrhu povolání Světových dnů mládeže" stánek ve spolupráci s portugalským "Movimento da Mensagem de Fatima". Cílem je šířit fatimské poselství a naše hnutí. Bude zde stálý tým dobrovolníků, kteří budou vítat všechny kolemjdoucí a nabízet informace o zjeveních Panny Marie, a to prostřednictvím neformálního rozhovoru, ale také prostřednictvím online fatimského kvízu.

Spojme se všichni v modlitbě za úspěch této velké události. 

Mezinárodní sekretariát Světového apoštolátu Fatimy - WAF