Českomoravská FATIMA

Pozvání, modlitba a přihlášky k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

  • Přidáno: 03.06.2021   |   250 čtení / zobrazení

Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o.  ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov pořádají poutní cestu do Budapešti s účastí na Mezinárodním eucharistickém kongresu

Kongres vyvrcholí nedělní mši svatou na Náměstí hrdinů, kterou bude celebrovat Svatý otec František

10. 09. – 12. 09. 2021

5 500 Kč

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

Eucharistický kongres vyvrcholí ve dnech 11. a 12. září., v sobotu bude Kardinál Péter Erdő sloužit mši na Kossuthově náměstí a poté povede eucharistické procesí na Náměstí hrdinů. Na tomto náměstí bude eucharistický kongres následujícího dne zakončen bohoslužbou s papežem Františkem.

Plánovaný program cesty:

10.9. – příjezd do Budapešti, společná česká mše svatá v odpoledních/podvečerních hodinách ve vybraném kostele v Budapešti (patrně v kostele sv. Alžběty), mládež ze všech zemí má svůj program určený výhradně pro mládež, možnost zapojení se do tohoto programu, ubytování, volný večer.

11.9. – po snídani účast mezinárodním programu Roku rodiny na Margaret Island, odpoledne mše svatá celebruje otec kardinál Péter Erdo, eucharistické procesí se svícemi a závěrečné požehnání na Náměstí hrdinů.

12.9. – po snídani pohodový přesun (cca 200 metrů) na Náměstí hrdinů na papežskou mši svatou (11:30 hod.), cca ve 14:00 hod. odjezd zpět do České republiky.

Mimo tento program vyplníme jakoukoliv časovou mezeru, která se naskytne, prohlídkou zajímavých pamětihodností Budapešti (bude upřesněno). 

ODJEZD: 10. 09. v ranních / dopoledních časech z různých míst, zejména velkých měst jako např. Hradec Králové, Česká Třebová, Svitavy, Olomouc, Brno, dle zájmu i Praha. Přesné časy a nástupní místa budou sděleny cca 4 týdny před odjezdem.

 

NÁVRAT: 12. 09. v podvečerních až večerních hodinách po stejné trase jako při nástupu.

UBYTOVÁNÍ: 2 x v Budapešti v kvalitním *** hotelu Ibis Budapest Heroes Square – skvělá poloha hotelu v kulturním srdci Budapešti vedle městského parku a Náměstí hrdinů, vynikající spojení veřejné dopravy s centrem města (stanice metra Hősök tere je vzdálená pouhých 50 metrů), Náměstí hrdinů je místem vrcholu a zakončení celého kongresu – mše svatá celebrovaná Svatým otcem Františkem

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu do Budapešti a zpět, 2 x ubytování v *** hotelu v blízkosti stanice metra Hősök tere, 2 x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 3,5 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku.

                CENA NEZAHRNUJE: stravu (mimo výše uvedené), pojištění stornopoplatků (nepovinné) 180 Kč / 8 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 160 Kč / 7 € / os. / pobyt – v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na  https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), jízdné hromadnou dopravou po Budapešti, zejména metro, které momentálně stojí cca 1 650 ft (cca 120 Kč) / 24 hodin ( https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/arak/napijegy/) a případné vstupy do zpoplatněných objektů.

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit zálohu ve výši 2 000 Kč / osoba, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu/ email. Lze uhradit i celou cenu zájezdu.

Přibližně 1 měsíc před odjezdem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25 Kč / € (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, baterka, zcela orientační kapesné ve výši alespoň 70 €, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat na území Maďarska s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Zároveň vás budeme včas informovat o aktuálních podmínkách vstupu do Maďarska ve smyslu pandemických předpisů.

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, 720 993 837, e-mail avetour@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, prodej@avetour.cz

Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět případné nejasnosti a dotazy - tel. i písemně. Jedná se o vyloženě poutní zájezd církevního charakteru s bohatým duchovním obsahem, který budou doprovázet naši biskupové a řada katolických kněží.  AVE MARIA!

Verze k tisku: Pouť na MEK do Budapešti - 10.- 12. 9. 2021

______________________________________________________________________________________________

Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o.  ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov pořádají jednodenní poutní cestu do Budapešti s účastí na bohoslužbě Mezinárodního eucharistického kongresu, které bude předsedat Svatý otec František

     

12. 09. 2021

1 300 Kč

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

ODJEZD: neděle 12. 9. v brzkých ranních hodinách pravděpodobně takto: BUS 1 po trase Hradec Králové, Česká Třebová, Svitavy, Brno a BUS 2 na trase Svitavy, Olomouc, Brno – přesné časy a nástupní místa  sdělíme cca 1 měsíc před odjezdem, účast na papežské mši svaté na Náměstí hrdinů (11:30 hod.), cca ve 14:00 hod. odjezd zpět do České republiky.

NÁVRAT: 12. 09. ve večerních hodinách po stejné trase jako při nástupu.

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu do Budapešti a zpět, pojištění léčebných výloh v zahraničí do výše krytí 3,5 mil. Kč, servis průvodce, duchovní doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku

                CENA NEZAHRNUJE: stravu, pojištění stornopoplatků (nepovinné) 130 Kč / 6 € / os. / pobyt, osoby do 18 let 120 Kč / 5 € / os. / pobyt – v případě zájmu je nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, bližší informace a podmínky na  https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK)

POKYNY: vážným zájemcům zašleme smlouvu o zájezdu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné zaslat řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, lze zaslat poštou, oskenovanou emailem nebo faxem, a uhradit celou cenu zájezdu, po připsání zálohy na náš účet zašleme potvrzenou kopii smlouvy na Vaši adresu / email.

Přibližně 1 měsíc před odjezdem obdržíte finální pokyny a další praktická sdělení k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována do 25 Kč / € (v případě platby v Eurech).

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, zpěvník, růženec, fotoaparát, kapesné, stravu během dne lze bez problému obstarat na místě (různá bistra, rychlá občerstvení) doporučíme, poradíme přímo na místě, občané ČR mohou vstupovat na území Maďarska s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Zároveň vás budeme včas informovat o aktuálních podmínkách vstupu do Maďarska ve smyslu pandemických předpisů.

PŘIHLÁŠKY: CK AVETOUR s.r.o., nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, tel. 494 623 929, fax 494 377 654, mobil 602 441 670, 720 993 837, e-mail avetour@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz, prodej@avetour.cz

Verze k tisku: Pouť na MEK do Budapešti - 12. 9. 2021

__________________________________________________________________________________________

Zveme Vás, ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov, na poutní zájezd do

B U D A P E Š T I

častníme se bohoslužby Mezinárodního eucharistického kongresu, které bude předsedat Svatý Otec František

Jen jeden druh pouti se zaměřuje přímo na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme.

Je to eucharistický kongres.

Termín: 12. 9. 2021                     Cena: 1200 Kč

Odjezd z Brna – Líšně  nám. Karla IV. ve 4.00 hod.

 od Janáčkova divadla (Bohéma) ve 4.30 hod.

Účast na papežské mši svaté na Náměstí hrdinů v11:30, cca ve 14:00 hod. odjezd zpět

Návrat ve večerních hodinách/cca ve 20/hod.

 

Duchovní doprovod.

Přihlášky a informace:

CK HLADKÝ – J. Hladká – 739 083 191  www.ckhladky.cz

Verze k tisku: Pouť na MEK 12.9.2021_CK Hladký 

______________________________________________________________________________________________

(Seznamte, prosíme, s textem věřící v závěru bohoslužeb buď v den slavnosti Těla a Krve Páně
nebo v neděli 6. června 2021 a vyvěste jej na kostelní vývěsky.)

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.

Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové

PDF verze 

MODLITBA ZA MEZINÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 

Pouť na MEK do Budapešti - 12. 9. 2021 - CK Avetour

Pouť na MEK do Budapešti - 10.- 12. 9. 2021 - CK Avetour

Pouť na MEK do Budapešti - 12. 9. 2021 - CK Hladký Brno