Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

PŘIJDU POŽÁDAT O ZASVĚCENÍ RUSKA MÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI A O SMÍRNÉ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ O PRVNÍCH SOBOTÁCH V MĚSÍCI…(13.7.1917)

  • Přidáno: 24.03.2022   |   387 čtení / zobrazení

…PŘIJDU POŽÁDAT O ZASVĚCENÍ RUSKA MÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI A O SMÍRNÉ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ O PRVNÍCH SOBOTÁCH V MĚSÍCI…

(Slova Panny Marie 13.7.1917 z knihy Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

Jako Otec poslal mě, tak já posílám vás (Jan 20,21b)

Ježíš nebyl Otcem poslán, aby svět soudil, ale spasil. Svět, který je do značné míry pod vlivem satana, padlého anděla (Zj. 12,7). Často natolik ovlivněn Zlým, že nejen že podléhá moci hříchu - zlu, ale není schopen reagovat na znamení času a dopady hříchů – zla - na samotné lidstvo a stvoření.

V tomto kontextu pak můžeme vnímat i tzv. soukromá zjevení (jako např. Panny Marie ve Fatimě) nejen jako varování a výzvu k pokání, ale také proto, že jsou doprovázena mimořádnými milostmi, řečeno současnou terminologií – „dotacemi“ z nebe. Nadpřirozené dotace pro nás – lidstvo - jsou ve Fatimě vázány konkrétně na zasvěcení Ruska a smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci. To jsou tedy dotační tituly. V nich je však doslova uvedeno, že tak musí učinit papež, a to ve spojení se všemi biskupy světa („Přichází okamžik, kdy Bůh žádá Svatého otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa vykonal zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci…“ – Tuy, 13.6.1929). Dotace jsou konkrétně spojeny s mírem, o který každý den prosíme ve svých modlitbách a obětech. Ve spojení se Svatým otcem, biskupy, kněžími, laiky aj.

Modlitby, půst a almužna jsou účinnými duchovními prostředky v zápase o mír, který je tak silně ohrožen. Nyní zvlášť vnímáme Ukrajinu, ale i když zatím zdaleka nejsme ohroženi přímo my zde v České republice a spoléháme na NATO, tak ale všichni vnímají starosti o uprchlíky, pandemii čínské chřipky se všemi důsledky, neutěšený růst cen služeb, energií, potravin aj. Tíže války a epidemie stále silněji doléhá na každého.

V roce 1984 se papež sv. Jan Pavel II. rozhodl v tíživé situaci lidstva přijat podmínky dotačního titulu Panny Marie z Fatimy a vykonal vše proto, aby tyto podmínky dotace co nejvíce naplnil při zasvěcení Ruska 25. 3. 1984. Po celou dobu uplynulých 38 let jsou mnozí, kteří poukazují na to, že i když došlo následně k zásadnímu zlomu - pádu komunismu a rozpadu impéria Sovětského svazu, tak papež Jana Pavel II. všechny podmínky tohoto fatimského dotačního titulu nesplnil. Předně před celým světem ve Vatikánu v přítomnosti sochy přivezenoé z Capelinhy v Cova d´ Iria v portugalské Fatimě výslovně nejmenoval Rusko. (Pozn.: Podrobně je situace popsána v knize Fatimské tajemství a Jan Pavel II., Aura Miguel, Karmelitánské nákl. r.2008)

Nyní nejen WAF - Světový apoštolát Fatimy (v zastoupení mezinárodního prezidenta Prof. Américo Pablo López Ortiz), ale i další církevní instituce žádaly papeže Františka, aby stejně jako jeho předchůdce sv. Jan Pavel II. v roce 1984 vyslyšel nabídku nadpřirozené dotace tlumočené sestrou Lucií dos Santos od Panny Marie ve Fatimě, obnovil toto zasvěcení Ruska a ustanovil oficiálně velký dar smírného svatého přijímání o prvních sobotách v měsíci.

Jsme nesmírně vděčni papeži Františkovi za akt zasvěcení, který bude součástí kající bohoslužby v bazilice sv. Petra v pátek 25. 3. 2022 cca v 18.30 hod. A také na celém světě i v naší zemi se rovněž Světový apoštolát Fatimy v ČR k tomuto aktu zasvěcení připojí, a to především v národním centru v Českomoravské Fatimě v Koclířově 25. 3. 2022 v 10.00 hod. a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích u Brna, kde byl WAF ČR v květnu 1990 založen, a to stejný den v pátek 25.3. v 17.00 hod. Vyslovením modlitby papeže Františka ve mši svaté po modlitbě Credo, přibližně také ve stejný čas, v 18.30 hod.

Abychom, co nejvíce je to možné, naplnili tzv. dotační podmínky, konali jsme přípravnou novénu, propojili ji s modlitbou zasvěcení z r.1984 a zdůraznili výslovně, že jde o obnovu zasvěcení Ruska. Současně jsme připojili a zdůraznili modlitbu za mír, a to především na Ukrajině, která nejvíce trpí současnou válkou. Rovněž připomínáme, že součástí podmínek pro nadpřirozenou dotaci míru jsou také potřebná smírná svatá přijímání o prvních sobotách v měsíci.

Církev opět prožívá i v této milostiplné chvíli zasvěcení jisté rozdělení. Jedni v zasvěcení vidí především modlitbu za mír v Rusku a na Ukrajině, což je jistě velmi cenné. Jiní jsou přesvědčeni, že opět nedochází ke splnění tzv. dotačních podmínek daných ve Fatimě…

Mohlo by se zdát, že je to jedno, že se všemi připisuje větší důležitost, než je správné. Já osobně vím, že nic není jedno, ale všechno je dvojí. A proto s láskou a důvěrou se připojujeme se Světovým apoštolátem Fatimy v ČR k modlitbě a aktu zasvěcení papežem Františkem a vše klademe do Božího Milosrdenství skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, které je „útočištěm a cestou vedoucí k Bohu“ (Fatima, 13.6.1917).

Váš v Kristu a Marii Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR

Českomoravská Fatima Koclířov, 24. 3. LP 2022, devátý den přípravné novény

www.cm-fatima.cz

Verze k tisku ZDE