Českomoravská FATIMA

Připojte se k modlitbě sv. růžence za Českou republiku

  • Přidáno: 10.11.2021   |   145 čtení / zobrazení

AVE MARIA ET JOSEPH!

S radostí vítám(e) mimořádnou aktivitu mladých, kteří poznávají potřebu a starost o stav naší země, v níž společné žijeme a jsme za ni odpovědni...

Ekologičtí aktivisté upozorňují a pomáhají, jak mohou, ve vztahu k životnímu prostředí. Mladí z aktivity „Růženec za ČR“ vnímají ještě mnohem hlubší propast, do které se naše země, Evropa a celý svět řítí.

Díky i za to, že výzva papeže, svatého Jana Pavla II. v závěru jeho pontifikátu v apoštolském listě Rosarium Virginis Mariae našla místo ve vašich srdcích (rozumu, vůli, temperamentu a citu) a berete do rukou nejsilnější duchovní zbraň proti Goliášovi, kterou je svatý růženec.

Beru jej do rukou spolu s vámi 3x denně i s celou Českomoravskou Fatimou v Koclířově, která je pro vás a vaše....

Rád vám žehnám.

Váš v Kristu, Marii a Josefovi

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR - WAF ČR

Bližší informace o aktivitě růženec za ČR i s možností přihlášení naleznete zde na webových stránkách www.ruzeneczacr.cz