Českomoravská FATIMA

Připojujeme se k prohlášení našich otců biskupů

  • Přidáno: 10.07.2023   |   212 čtení / zobrazení

Světový apoštolát Fatimy - Fatimský apoštolát v ČR

Děkujeme Pánu Bohu a Panně Marii za prohlášení České biskupské konference k aktuálnímu dění, k podpoře manželství a rodiny jako základu společnosti a Církve na plenárním zasedání ČBK na Velehradě.

Bez jakýchkoliv úmyslů diskutovat, odsuzovat či kohokoliv napadat, není možné, aby ten, kdo zná jediného, pravého a osobního Boha z Jeho zjevení již od Abraháma, přes proroky až k Ježíši Kristu mohl jakkoliv zpochybnit sebepoznání, i když by to odpovídalo současné poptávce menšinové či většinové společnosti.

Děkujeme za naše Pastýře, které doprovázíme denně v modlitbě sv. růžence, v adoraci a bohoslužbách za naši Církev a vlast. Doprovázíme také našeho pana premiéra, vládu a všechny zákonodárce při řešení tolika celospolečenských otázek i za kvalitu života v naší vlasti.

Za Fatimský apoštolát v ČR, jednotlivé regiony a farní modlitební skupiny

V úctě

Ing. Hana Frančáková, národní prezidentka WAF ČR

Mons. Mgr. Pavel Dokládal, děkan a farář v Koclířově u Svitav

V Koclířově, dne 7.7.2023

Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny - ze dne 6.7.2023

Prohlášení zástupců českých církví k manželství - ze dne 7.7.2023