Českomoravská FATIMA

Přípravná modlitba pro požehnání základního kamene stavby Capelinha

  • Přidáno: 05.06.2020   |   80 čtení / zobrazení

PŘÍPRAVNÁ MODLITBA PRO POŽEHNÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE STAVBY CAPELINHA · Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV U SVITAV

Všemohoucí věčný Bože, ty prostupuješ dějinami naší Spásy a v každé době posíláš Pannu Marii, aby nás vedla k Tobě, tak, jako před více než 100 lety v portugalské Fatimě.

Anděl Míru a poté Panna Maria přichází k třem malým pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě, aby nám všem skrze ně předali a připomenuli potřebu pokání, modlitby, zvláště svatého růžence, zasvěcení Neposkvrněnému Srdci a smírných svatých přijímání pěti, po sobě jdoucích, prvních sobot v měsíci.

V královéhradecké diecézi, ve farnosti Koclířov v Českomoravské Fatimě připravujeme během pěti prvních mariánských sobot počínaje 6. červnem roku 2020 stavbu „Capelinha“, přesné kopie Kaple zjevení, která byla v Cova d´ Iria ve Fatimě postavena na pokyn Panny Marie, na místě jejího zjevení.


Prosme, aby tato Kaple, jejíž základní kámen a místo požehná otec biskup Jan Vokál     v den první soboty 3. října 2020, páté v pořadí, a také vyznačená Cesta Pokání byla nejen znamením úcty, pozváním ke slavení prvních sobot, ale také stálým místem modlitby, pokání a smíru za hříchy, urážky, rouhání, a lhostejnosti proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie i proti Bohu samotnému, s modlitbou za obrácení nás, ubohých hříšníků.

Skrze Krista našeho Pána. AMEN

St. Peters Pilgrims for Fatima

Otče náš…

Zdrávas, Maria…

Sláva Otci…

Panno Maria Fatimská, oroduj za nás

Svatý Josefe, oroduj za nás

Svatá Hyacinto a Františku Marto, orodujte za nás

Ctihodná služebnice Boží, sestro Lucie de Santos, oroduj za nás


6. června 2020 / 4. července 2020 / 1. srpna 2020 / 5. září 2020 / 3. října 2020

www.cm-fatima.cz

V Koclířově dne 6. června LP 2020

PDF verze pro stažení ZDE