Českomoravská FATIMA

PŘÍPRAVNÁ MODLITBA PRO STAVBU CAPELINHA V AREÁLU ČESKOMORAVSKÉ FATIMY V KOCLÍŘOVĚ

  • Přidáno: 01.09.2020   |   59 čtení / zobrazení

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaníme a děkujeme za všechna přijatá dobrodiní a svěřujeme tuto naši přípravnou modlitbu s prosbou o Tvé požehnání pro stavbu Capelinha v Českomoravské Fatimě v Koclířově. Kéž Tvé Slovo nás provází a je nám posilou ve službě, ale i zkouškách, těžkostech a rozhodováních.

„Ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ (Iz. 56,7)

V srpnovém zjevení ve Valinhos, kde Panna Maria pozvala ke stavbě kaple, připomenula také důležitost modliteb i obětí za hříšníky:

„Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí“.

Prosíme, aby toto místo bylo nejen připomenutím pro ty, kteří sem přicházejí, ale abychom i my, kteří zde žijeme a sloužíme, vždy konali svou službu v duchu smíru a přinášeli své oběti za obrácení hříšníků.

Tato malá kaple kéž je Tvým chrámem, kde se může každý setkat s Tebou, Skrytým v daru Eucharistie, s blízkostí Tvé a naší Matky, Panny Marie, s pozváním ke každodenní modlitbě svatého růžence, smírnému svatému přijímání pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci, k modlitbám za Svatého otce i za naši Církev a vlast.

Toto místo se tak může stát údolím, kde lidé nalézají Tvou Lásku, Milosrdenství a nové pozvání k životu a spáse, povzbuzení v časech těžkostí, uzdravení těla, duše i ducha.

Svěřujeme do Tvého požehnání také ty, kteří budou pověřeni stavbou a realizací a všechny dobrodince.

A prosíme za všechny odpůrce a nepřátele Církve.                                                            ZDRÁVAS, MARIA….

Panno Maria Fatimská, Královno posvátného růžence, oroduj za nás.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Svatá Hyacinto a svatý Františku Marto, orodujte za nás.

Ctihodná služebnice Boží, sestro Lucie, oroduj za nás.

Svatý Jene Pavle II., oroduj za nás.

Modlitba ke stažení zde