Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Prosba o podporu a duchovní spojení

  • Přidáno: 24.01.2023   |   248 čtení / zobrazení

Ave Maria et Joseph!

Zítra 25. 1. je svátek obrácení sv. Pavla. Připojte se, prosím, jakkoliv k celodenní adoraci v Koclířově. Kolem poledne bude ČBK v Praze jednat o 3. etapě Capelinhy, především o připojení 13 zemí z regionu střední a východní Evropy. Současně bude řešena realizace zastřešení s firmou Hikele a bratry Dolečkovými na místě samém v Koclířově a jak víte, ve 13 hod. je mezinárodní modlitba WAF, ke které se můžeme i sami připojit. Hanka je jedna z moderátorů. Jsme v opravdovém finále v Koclířově.

Na l. sobotu 4. 2. bude zatím jako host s námi P. Martin Hönig a další víkend budeme v Praze 11. 2., kde všechny země Evropy schválí závěry Synody pro celou Evropu. My se budeme modlit.

Další den v neděli 12. 2. končí exercicie Václava Čápa mší svatou v 11 hod.,  při které bude možnost přijmout Svátost nemocných Večer 12. 2. budeme slavit vigilii Fatimy, kterou již zahájíme naši valnou  hromadu WAF ČR 17:30 hod. sv. růženec v 18:00 hod. mše sv. a modlitby v Capelinhě.

Hlavní den je pondělí 13. 2. 2023 Fatimský den.

Už v 8:30 hod. na zahájení programu bude přítomen štáb ČT 1, který bude celý program natáčet. Což má velký význam a je třeba, abychom byli jako vedení WAF přítomni. Samozřejmě jako poutníci přijíždí i ti, kdo mohou. Dopolední program je stejný každého 13tého i s průvodem a pak po občerstvení vrcholí v 11:30 hod. Srdcem pro Evropu v Capelinhě. Valná hromada - tedy vedoucí a zástupci regionu, důvěrníci, členové Stálé a Správní rady budeme pokračovat po obědě v posluchárně od 15.00 hodin. Rozhoduje se a jde teď téměř o vše, v čem jsme 30 let sloužili. Ukončení dne bude modlitbou sv. růžence v 17:30 hod. Kdo bude moci zůstat, tak si s noclehem objednejte u Lidušky večeři a v úterý budeme slavit mši sv. v 8 hod. Poté podle možností - vašich a účasti i společný formační program. Pokud jste tak ještě neučinili, tak se hned nahlaste u Lidušky. Jde především o noclehy a stravu, ale také i o účast na hlavním Fatimském dnu.

Děkujeme vám, každý den provázíme modlitbou a těšíme se na vás.

O.Pavel,  Hanka a ČM Fatima Koclířov