Českomoravská FATIMA

REGISTRACE NOVÝCH ČLENŮ A PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENSKÝCH PRŮKAZŮ PRO DOSAVADNÍ ČLENY WAF

  • Přidáno: 11.10.2023   |   238 čtení / zobrazení

REGISTRACE NOVÝCH ČLENŮ A PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENSKÝCH PRŮKAZŮ PRO DOSAVADNÍ ČLENY WAF:

Nové členské průkazy jsou jednotné pro všechny země světa spojené ve WAF - Světovém apoštolátu Fatimy a obsahují všechny informace a hlavní společné modlitby členů.formuláře -přihlášky jsou k dispozici v Koclířově nebo u vedoucích regionálních center FA ČR. Může je rozšířit a zájemcům předat i kdokoliv z aktivních členů, důvěrníků, aj.

REGISTRACE NOVÉHO ČI DOSAVADNÍHO ČLENA WAF SE USKUTEČNÍ VE CHVÍLI, KDY NÁRODNÍ PREZIDENT(KA) POTVRDÍ RAZÍTKEM WAF A SVÝM PODPISEM PRŮKAZ ČLENA.

Jak postupovat:

1) Na novém průkazu vyplnit základní údaje (jméno, bydliště aj. a současně s kopií předá osobně nebo prostřednictvím vedoucích v Koclířově nebo při regionálních setkáních prezidentce Fatimského apoštolátu ČR k podpisu a potvrzení.

2) Při podpisu, potvrzení současně převezme národní prezidentka hnutí kopii údajů člena, potvrzený průkaz zůstává novému členovi. Kopie zůstává v centrální evidenci aktivních členů od 7.10.2023 v Koclířově a následně se odevzdá do Fatimy v Portugalsku.

3) Na průkazu je druhá strana pod iniciálami s označením „Zvláštní statut služby a poslání ve Fatimském apoštolátu ČR“ Stálá rada, Správní rada, důvěrník - volitel, Vedoucí regionu a zástupce regionu. Tyto údaje vyplňuje pouze prezident hnutí. Platnost po centrální evidenci je závazná.

Registrace byla zahájena dnem 7. 10. 2023 a probíhá nepřetržitě. Dosavadním členům se doporučuje zbytečně novou registraci s přijetím nového členského průkazu neodkládat. Týká se každého žijícího, třeba i vážně nemocného či nemohoucího člena.

Kontakt:

cm-fatima@cm-fatima.cz 

tel. 00420 731 646 800