RHEMA -MALŤANÉ PŘIJEDOU 26. 7. - 2. 8. 2020

  • Přidáno: 05.06.2020   |   142 čtení / zobrazení

Charismatické společenství Ježíše Spasitele od P.Eliase Velly bude moci být s námi. Na Maltě otevírají letiště!

Tak jako vloni-týden přednášek,modliteb,charismat Ducha sv.v úzkém spojení s Pannou Marii, svatým růžencem a duchem poutního místa v Medžugorie.

Hlavní slavení REMA bude ve středu 29. 7.v 18 hod.naváže na mši sv. a hlavní slavnost na I. sobotu 25 výročí posvěcení a otevření ČM Fatimy po hlavní bohoslužbě od 18.30 hod. večer.

Přijímáme předběžné přihlášky a reservace ubytování a stravování

Kontaktní telefon: 731 646 800

Kontaktní email: recepce@cm-fatima.cz