Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Rok rodiny se svatým Josefem a první dubnová sobota 3. 4. 2021

  • Přidáno: 20.03.2021   |   251 čtení / zobrazení

Připojujeme základní zprávu ze zasvěcení farnosti, rodin a Světového apoštolátu Fatimy v ČR sv. Josefovi a převzetí 2310 rodin, které budeme duchovně doprovázet v milostech Roku rodiny a manželství „Amoris et laetitia“. Můžete se spojovat se všemi našimi 17 regiony i regionem mladých a rodin, které prostřednictvím svých vedoucích připojují osobní úmysly těchto regionů v celé naší vlasti.

Každý může s námi prožívat Svaté Třídenní a Velikonoce. Na l. dubnovou sobotu 3.4. bude závěr celodenního programu již v 17 h slavností Vzkříšení a mše sv. Upravený program najdete v příloze. S velkou důvěrou a vděčností vám všem! Ve velké vděčnosti za naše společné oživení a za podporu Koclířova a jeho poslání, nyní v Roce rodiny se sv. Josefem.

Píšeme knihu „Fil. 4,13“. Z posledního 5. oddílu této knihy vysíláme z kostela, každou středu v 17 hod. jednotlivé příběhy.

ITE AD JOSEPH! JDĚME ZA JOSEFEM!

Ave Maria et Joseph!

Rád vám všem, vašim rodinám a společenstvím žehnám

Váš Pavel Dokládal    

Přílohy:

  1. Koclířov se připojil k inauguraci Roku rodiny Amoris laetitia
  2. Úmysly zasvěcení regionů sv. Josefovi 19. 3. 2021
  3. Program slavení Velikonoc