Českomoravská FATIMA

Růženec za ČR - pozvání k modlitbám na smír

  • Přidáno: 03.12.2021   |   203 čtení / zobrazení

RŮŽENEC ZA ČESKOU REPUBLIKU:

Probíhá 2 x 24 hod. Začíná v pátek 3. 12. 2021  v 00:00 hod. a končí v  neděli 5. 12. 2021  ve 24:00 hod. Je možné, připojit se: www.ruzeneczacr.cz

Kromě toho během této doby se modlí v Českomoravské Fatimě v Koclířově (kostel sv. Alfonze a Panny Marie Fatimské) celkem 10 růženců v uvedených časech, ke kterým se může připojit kdokoliv bez registrace, přímo - naživo v Koclířově nebo prostřednictvím on-line přenosu: www.cm-fatima.cz

Modlitební úmysl každého sv. růžence je na SMÍR, za odčinění urážek, rouhání, a lhostejností proti jednomu přikázání DESATERA. (Ex 20, 1-17)

Pátek 24:00 hod. – Slavný - 1. přikázání – V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ.

Sobota 8:00 hod . – Radostný - 2. přikázání – NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO.

Sobota 10:00 hod. – Bolestný - 3. přikázání – POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL.

Sobota 13:15 hod. – Slavný  - 4. přikázání – CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ABYS DLOUHO ŽIV BYL A DOBŘE TI BYLO NA ZEMI.

Sobota 16:30 hod. – Světla - 5. přikázání – NEZABIJEŠ.

Sobota 20:00 hod. -  Radostný - 6. přikázání – NESESMILNÍŠ.

Neděle 8:30 hod. – Radostný - 7. přikázání – NEPOKRADEŠ.

Neděle 10:30 - Slavný – 8. přikázání – NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU.

Neděle 12:00 hod. - Světla  - 9. přikázání – NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO.

Neděle 17:30 hod. – Radostný - 10. přikázání – ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU JEHO.

Je možné se připojit také k dalšímu programu první soboty.

MŠE SVATÁ - Čm Fatima KOCLÍŘOV:

Sobota 4.12. 2021 – v 10:30 a v 17:00 hod.

2. neděle adventní 5.12.2021 –  v 9:00 a v 11:00 hod.

Více na www.cm-fatima.cz